Małopolskie: Był jedynym kandydatem na sołtysa i przegrał

Jedyny kandydat na sołtysa wsi Niedźwiedź nie wygrał, bo dostał o jeden głos za mało. Teraz sołtysa wybierze zebranie wiejskie. Do głosowania było uprawnionych 1044 osoby, ale tylko 28 wyborców wrzuciło swój głos do urny.

Małopolskie: Był jedynym kandydatem na sołtysa i przegrał

Jedyny kandydat na sołtysa wsi Niedźwiedź nie wygrał, bo dostał o jeden głos za mało. Teraz sołtysa wybierze zebranie wiejskie. Do głosowania było uprawnionych 1044 osoby, ale tylko 28 wyborców wrzuciło swój głos do urny.

Wybory uzupełniające na sołtysa wsi Niedźwiedź odbyły się w niedzielę. Jedynym kandydatem był 48-letni mieszkaniec tej miejscowości Marian Górniak. Mimo że zgłoszony był jeden kandydat do wyborów, mieszkańcy musieli głosować za lub przeciw. Kandydat dostał 13 głosów za i 14 przeciw, jeden głos był nieważny.

W protokole z wyborów uzupełniających sołtysa czytamy: „Gminna Komisja Wyborcza w Niedźwiedziu na podstawie protokołu OKW Niedźwiedź stwierdziła, iż kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów, to jest 50 proc. głosów +1 za. W związku z powyższym nie wybrano Sołtysa wsi Niedźwiedź” – napisali członkowie Gminnej Komisji Wyborczej.

Grzegorz Braun: Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w moja kampanię, gratuluję zwycięzcy

Zgodnie ze statutem sołectwa, jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej ilości ważnych oddanych głosów, wówczas wyboru sołtysa dokonuje zebranie wiejskie w trybie opisanym w statucie sołectwa.

Niedźwiedź to malowniczo położona wioska w Gorcach w powiecie limanowskim.

Leave a Reply