Indie: Kurkuma, pieprz i badania. Pozytywne skutki działania naturalnych suplementów na COVID-19!

Indyjskie randomizowane, kontrolne badanie wykazało pozytywne wyniki dla naturalnych suplementów w walce z COVID-19. Kurkuma i pieprz dobrze wpływają na zdrowie. "Bezpieczna i naturalna opcja terapeutyczna w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym".

Indie: Kurkuma, pieprz i badania. Pozytywne skutki działania naturalnych suplementów na COVID-19!

Indyjskie randomizowane, kontrolne badanie wykazało pozytywne wyniki dla naturalnych suplementów w walce z COVID-19. Kurkuma i pieprz dobrze wpływają na zdrowie. „Bezpieczna i naturalna opcja terapeutyczna w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym po Covid-19.

Grupa hinduskich naukowców przeprowadziła badanie, w którym zostały użyte kurkuma i pieprz, które okazało się zaskakującym sukcesem w walce z SARS-COV-2.

W badaniu prześledzono wiele ważnych klinicznych markerów progresji choroby Covid-19 po rozpoczęciu oraz w momencie ustępowania objawów. Naukowcy wykorzystali również analizę podgrup, aby ocenić efekty w łagodnym, umiarkowanym i ciężkim stanie choroby.

HPV – czyli nie taki diabeł straszny. Cudowna moc samouzdrawiania.

Pisaliśmy o badaniu i silnym wpływie kurkumy na wirusa HPV, w którym udowodniono że większość infekcji HPV prawdopodobnie zostanie usunięta z organizmu w wyniku działania układu odpornościowego i że system ten wykonuje swoją pracę zgodnie z jego przeznaczeniem. Wystarczy mu pomóc, dając narzędzia do naprawy. By organizm miał czym się naprawić, należy dbać o odpowiednie uzupełnianie witamin i minerałów.

Powszechnie wiadomo, że Covid-19 to choroba dwuetapowa. Wczesny etap to infekcja wirusowa, a drugi to późniejsza faza płucna napędzana przez hiper-zapalenie, koagulację i dysregulację immunologiczną.

Niezwykle ważne jest ustalenie, do której z tych faz jest skierowany mechanizm działania (MOA) środka terapeutycznego i zmierzenie wyników w grupie docelowej.

Cel badania

Jak możemy przeczytać w badaniu, „naszym celem było określenie wpływu kurkuminy podawanej z piperyną (w celu optymalizacji wchłaniania) na objawy u pacjentów z COVID-19 w podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej próbie w 30-osobowym Centrum Zdrowia COVID (DCHC) w Maharashtra w Indiach.

Ponieważ nie ma instytucjonalnej komisji etycznej, zgodę etyczną uzyskano od niezależnej komisji etycznej Royal Pune. Badanie jest zarejestrowane na stronie http://www.clinicaltrials.gov pod identyfikatorem CTRI/2020/05/025482, a protokół badania jest tam zawarty.

Metody

Oprócz konwencjonalnego leczenia COVID-19 pacjenci z grupy kontrolnej otrzymywali dawkę probiotyków dwa razy dziennie, a pacjenci z grupy badanej otrzymywali kurkuminę (525 mg) z piperyną (2,5 mg) w postaci tabletek dwa razy dziennie.

Wpływ leczenia kurkuminą/piperyną na pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe oceniano dla czasu trwania hospitalizacji.

Podział na grupy

Badanie rozróżnia dwie grupy, które nazwano „grupę leczoną – C3” i „grupę kontrolną Non-C3”. Naukowcy wykazali statystycznie istotną poprawę wielu markerów klinicznych i objawów. Udowodnili również zmniejszenie liczby zgonów (1 w grupie C3 i 5 w grupie kontrolnej).

Dodatkowo utworzono podgrupy zależnie od zaawansowanego etapu choroby i jej symptomów. Naukowcy oddzielnie skupili się zatem na przypadkach łagodnych, umiarkowanych i ciężkich.

Procedury

Dane demograficzne pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Wszyscy pacjenci objęci tym badaniem uzyskali wynik pozytywny w teście antygenu COVID-19 i zostali przyjęci do wiejskiego szpitala w Rui, Baramati w Maharashtra w Indiach, który jest dedykowanym ośrodkiem zdrowia zajmującym się przypadkami z COVID-19.

Pacjenci zostali podzieleni na następujące podgrupy na podstawie ich stanu klinicznego podczas przyjęcia: objawy łagodne (SpO2 > 94% na powietrzu pokojowym), objawy umiarkowane (SpO2 między 90 a 94% na powietrzu pokojowym, z zapaleniem płuc) i objawy ciężkie (SpO2 < 90% na powietrze w pomieszczeniu).

Na oddziały przyjmowano pacjentów z objawami łagodnymi i umiarkowanymi, a na oddział intensywnej terapii – z ciężkimi objawami.

TABELA 1. Demografia pacjentów / Źródło: frontiersin.org
TABELA 1. Demografia pacjentów / Źródło: frontiersin.org

Grupę badaną składającą się z pacjentów otrzymujących kurkuminę i piperynę oznaczono jako grupę C3, a grupę kontrolną z pacjentami otrzymującymi probiotyki oznaczono jako grupę non-C3.

Wszyscy pacjenci otrzymywali leczenie w oparciu o protokół postępowania klinicznego Covid-19. Dodatkowo grupa kontrolna otrzymała kapsułkę probiotyczną (Nutrolin B Plus, która zawiera kwas mlekowy Bacillus i witaminę B; Ciplamed).

Natomiast grupa badana otrzymała zatwierdzony przez USFDA suplement diety Curcumin C3 Complex® (SamiDirect, Indie) zawierający 525 mg. Kurkumina (diferuloilometan; 525 mg) z 2,5 mg Bioperine® (2,5 mg; SamiDirect) została podawana dwa razy dziennie przez 14 dni od dnia przyjęcia.

Schemat przepływu dla tego badania / Źródło: frontiersin.org
Schemat przepływu dla tego badania / Źródło: frontiersin.org

Wyniki w podgrupach

W badaniu możemy przeczytać: „ W podgrupach łagodnych, umiarkowanych i ciężkich, w porównaniu z pacjentami z grupy non-C3, pacjenci z grupy C3 wykazywali wczesne ustępowanie objawów (gorączki, kaszlu, bólu gardła, duszności), łagodniejsze pogorszenie w okresie hospitalizacji i lepszą zdolność do utrzymywania saturacji tlenem powyżej 94% w powietrzu w pomieszczeniu przez cały pobyt w szpitalu.

Ponadto pacjenci z grupy C3 mogli utrzymywać SpO2 powyżej 94% w powietrzu wewnątrz pomieszczenia przez więcej dni. Mniej pacjentów z grupy C3 wymagało tlenoterapii z HFNO lub bez, nie udało się utrzymać SpO2 >88% pomimo natlenienia lub wymagało intubacji i mechanicznej wentylacji w celu utrzymania SpO2 powyżej 88%.

Chociaż u pacjentów z obu grup zaobserwowano pogorszenie parametrów laboratoryjnych, wzrost poziomu D-Dimerów był mniej dotkliwy w grupie C3 niż w grupie non-C3″.

NAukowcy z Indii zauważyli również, że mniej pacjentów w badanej grupie wymagało podania protokołu COVID, remdesiwiru, heparyny drobnocząsteczkowej lub heparyny niefrakcjonowanej oprócz doustnej doksycykliny, fawipirawiru, steroidów i suplementów diety.

WAŻNE! Wyciekło najnowsze nagranie! Informator zaczął sypać: Facebook cenzuruje fakty dotyczące szczepionek! [VIDEO]

Żaden z pacjentów z podgrupy umiarkowanej C3 nie wymagał podania tocilizumabu, podczas gdy 5 z 25 pacjentów z podgrupy umiarkowanej non-C3 tego wymagało. 2 z 15 pacjentów z ciężkiej podgrupy C3 i 4 z 15 z ciężkiej podgrupy Non-C3 wymagało i otrzymywało tocilizumab zgodnie z protokołem. Niestety żaden z tych pacjentów nie przeżył.

Jak udowodniono, czas hospitalizacji był prawie taki sam w podgrupach łagodnych C3 i innych niż C3; jednak był on znacznie niższy w podgrupach C3 o nasileniu umiarkowanym i ciężkim niż w odpowiednich podgrupach innych niż C3.

Mniej pacjentów wymagało wspomagania respiratorem i cierpiało na epizody zakrzepowo-zatorowe w grupie C3 niż w grupie non-C3. Żadnemu z tych pacjentów nie podawano aspiryny doustnie.

Nie było zgonów w łagodnej i umiarkowanej podgrupie C3, podczas gdy w podgrupie łagodnej non-C3 był 1 na 30 zgonów i 5 z 25 zgonów w umiarkowanej podgrupie non-C3. Było mniej zgonów (2 z 15) w ciężkiej podgrupie C3 niż w ciężkiej podgrupie innej niż C3 (5 z 15).

Konkluzje końcowe

„Podawanie doustnej kurkuminy z piperyną jako uzupełniającego leczenia objawowego w leczeniu COVID-19 może znacznie zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność oraz złagodzić obciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Kurkumina może być bezpieczną i naturalną opcją terapeutyczną w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym po Covid-19”.

Pomimo bardzo dobrych wyników, naukowcy z goryczą przyznają, że napotkali kilka ograniczeń. Jednym z nich była stosunkowo niewielka liczba badanych. Jest to typowy problem dla niezależnych grup naukowych, których badania nie otrzymują finansowania.

 

Leave a Reply