UK: Zieloni dopięli swego. Koniec energetyki opartej o węgiel przyspieszony na październik 2024 r.

Termin wycofania węgla z brytyjskiego systemu energetycznego został przesunięty o cały rok, co podkreśla przywództwo Wielkiej Brytanii w zakresie dalszego ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu.

UK: Zieloni dopięli swego. Koniec energetyki opartej o węgiel przesunięty na październik 2024 r.

Termin wycofania węgla z brytyjskiego systemu energetycznego został przesunięty o cały rok, co podkreśla przywództwo Wielkiej Brytanii w zakresie dalszego ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Od 1 października 2024 r. Wielka Brytania przestanie wykorzystywać węgiel do wytwarzania energii elektrycznej, o rok wcześniej niż planowano – poinformowała minister energii i zmian klimatu Anne-Marie Trevelyan.

Posunięcie to wpisuje się w ambitne zobowiązania rządu do odejścia od paliw kopalnych i dekarbonizacji sektora energetycznego w celu wyeliminowania wkładu w zmiany klimatu do 2050 roku. Oświadczenie potwierdza wyrażony w zeszłym roku przez premiera zamiar przyspieszenia terminu zakończenia niesłabnącej produkcji energii elektrycznej z węgla.

Uniopoślica Sylwia Spurek: Mamy tylko 7 lat, żeby ograniczyć skutki katastrofy klimatycznej

Przyspiesza to termin wycofania węgla z systemu energetycznego Wielkiej Brytanii o cały rok, podkreślając przywództwo Wielkiej Brytanii w zakresie dalszego i szybszego ograniczania emisji oraz dawania przykładu w walce ze zmianami klimatu przed zorganizowaniem konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2021 r. (COP26) w Glasgow w listopadzie tego roku. Wielka Brytania podobnie wzywa wszystkie narody do przyspieszenia wycofywania się z węgla.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi nowe przepisy, aby to zrobić przy najbliższej okazji.

Węgiel jest jednym z najbardziej emisyjnych paliw kopalnych i, zdaniem wielu, odpowiada za szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. Eliminując jego wykorzystanie do wytwarzania energii elektrycznej, Wielka Brytania może mieć pewność, że odegra kluczową rolę w ograniczaniu globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia – co jest kluczowym celem jej prezydencji COP26.

Wielka Brytania poczyniła ogromne postępy w ograniczaniu zużycia węgla w sektorze energetycznym, przy czym węgiel stanowił zaledwie 1,8% brytyjskiego miksu energetycznego w 2020 r., w porównaniu z 40% prawie dekadę temu.

Ogłoszenie zostało wydane przed minister ds. energii i zmian klimatycznych Anne-Marie Trevelyan przemawiającą dziś podczas okrągłego stołu Powering Past Coal Alliance (PPCA) Europe na temat znaczenia krajów wycofywania węgla i nowych członków Sojuszu w ramach Londyńskiego Tygodnia Działań na rzecz Klimatu . Rząd Wielkiej Brytanii zakończył już wsparcie dla sektora energii z paliw kopalnych za granicą na początku tego roku.

Macron chce utworzenie stanowiska wysłannika ONZ do spraw klimatu

Minister energii i zmian klimatycznych Anne-Marie Trevelyan powiedziała – Węgiel napędzał rewolucję przemysłową 200 lat temu, ale teraz nadszedł czas na radykalne działania, aby całkowicie wyeliminować to brudne paliwo z naszego systemu energetycznego.

– Dziś wysyłamy jasny sygnał na cały świat, że Wielka Brytania jest liderem w umieszczaniu energii węglowej w podręcznikach historii i że poważnie podchodzimy do dekarbonizacji naszego systemu elektroenergetycznego, abyśmy mogli osiągnąć nasze ambitne, wiodące na świecie cele klimatyczne.

Wielka Brytania przeszła 5000 godzin bez energii elektrycznej z węgla w 2020 r., a na początku tego roku pobiła nowy rekord w energetyce wiatrowej, przy czym nieco ponad jedna trzecia energii w kraju pochodziła z wiatru.

Texas Pogrążony w Ciemnościach. Ponad 4 MLN Domostw Bez Prądu. Wiatraki Pozamarzały

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii dzięki konkurencji, wolnej przedsiębiorczości i zachętom rządowym do uruchomienia nowych technologii przyczynił się z kolei do obniżenia kosztów zielonej energii, przy czym energia węglowa jest obecnie droższa w większości krajów.

Jako jeden z pierwszych krajów, które zobowiązały się do zakończenia energetyki węglowej w połączeniu ze znaczącym sukcesem w rozwijaniu odnawialnych źródeł energii, Wielka Brytania jest światowym liderem w odchodzeniu od paliw kopalnych i znacznej dekarbonizacji swojego systemu energetycznego.

Poprzez swoją prezydencję na COP26 rząd Wielkiej Brytanii wzywa narody do pójścia za jej przykładem i porzucenia na dobre energetyki węglowej. W maju, pod przywództwem Wielkiej Brytanii, ministrowie klimatu i środowiska G7 uzgodnili zakończenie wszystkich nowych środków finansowych na energetykę węglową do końca 2021 r. i przyspieszenie przejścia od nieograniczonych mocy węglowych do w przeważającej mierze niskoemisyjnego systemu energetycznego w latach 30. XX wieku.

Desygnowany na przewodniczącego COP26, Alok Sharma, powiedział: – Następna dekada nadejdzie lub będzie dla naszej planety zgubna, a najpotężniejszym sposobem, w jaki możemy coś zmienić, jest zaprzestanie naszego uzależnienia od węgla.

Mam nadzieję, że przed COP26 zdecydowany krok Wielkiej Brytanii w kierunku czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości będzie wyraźnym sygnałem dla przyjaciół na całym świecie, że czysta energia to droga naprzód – powiedział.

Wpływ tego kroku będzie o wiele większy, jeśli zdołamy zabrać ze sobą świat, a zatem nasze pragnienie wspierania czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej jest centralnym punktem moich dyskusji na drodze do COP26.

Najwyższym priorytetem brytyjskiej prezydencji COP26 jest przyspieszenie globalnego przejścia od węgla do czystej energii. Rząd Wielkiej Brytanii zwraca się do rządów o wyznaczenie dat wycofywania węgla i zakończenia zagranicznych inwestycji węglowych, a także powołał Radę ds. Transformacji Energetycznej, aby zgromadzić partnerów, aby zapewnić, że czysta energia będzie najbardziej atrakcyjną opcją dla krajów rozwijających się i wesprzeć sprawiedliwą transformację.

Leave a Reply