Komisja PE przyjęła rezolucję ws. stanu bezpieczeństwa na parkingach dla samochodów ciężarowych; ofiarami są kierowcy z Polski

Komisja petycji PE przyjęła rezolucję w sprawie alarmującego stanu bezpieczeństwa na parkingach dla samochodów ciężarowych w UE. Ofiarami kradzieży i rozbojów padają bardzo często kierowcy i firmy z Polski.

Komisja PE przyjęła rezolucję ws. stanu bezpieczeństwa na parkingach dla samochodów ciężarowych; ofiarami są kierowcy z Polski

Komisja petycji PE przyjęła rezolucję w sprawie alarmującego stanu bezpieczeństwa na parkingach dla samochodów ciężarowych w UE. Ofiarami kradzieży i rozbojów padają bardzo często kierowcy i firmy z Polski.

W rezolucji w sprawie bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek w UE, przyjętej przy 31 głosach za i 1 przeciw, Komisja Petycji apeluje o większą koordynację między państwami członkowskimi w celu zwalczania przestępczości przeciwko kierowcom i ich ładunkom oraz o zwiększenie funduszy na poprawę infrastruktury.

Posłowie uważają, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa parkingów dla ciężarówek w UE jest alarmująca, a ich pojemność jest niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przemysł UE cierpi na dotkliwy brak kierowców. Ponieważ przestępstwa przeciwko kierowcom i ich ładunkom są coraz bardziej zorganizowane i mają charakter transgraniczny, organy ścigania w państwach członkowskich UE muszą – zdaniem komisji – koordynować i systematycznie zgłaszać przestępstwa Europolowi, aby mógł wspierać państwa członkowskie.

Rezolucja apeluje o finansowanie na stworzenie większej pojemności parkingów i poprawę już istniejących obiektów. Europosłowie zwracają się do Komisji o uruchomienie finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz instrumentu „Łącząc Europę” oraz o rozważenie zmian w rozporządzeniu UE w sprawie rozwoju jej transgranicznej sieci transportowej TEN-T.

Oprócz modernizacji infrastruktury parkingów dla ciężarówek UE powinna również wprowadzić systemy telefoniczne dla kierowców w celu zgłaszania przestępstw władzom bez barier językowych oraz stworzyć narzędzia umożliwiające znajdowanie i rezerwowanie bezpiecznych parkingów.

Europoseł Kosma Złotowski (PiS), który pracował nad rezolucją, powiedział PAP, że stan bezpieczeństwa na parkingach dla ciężarówek w Unii Europejskiej stale się pogarsza.

„Kierowcy padają ofiarą kradzieży i rozbojów, a także zabójstw, których dokonują zorganizowane gangi czy nielegalni imigranci. Widzieliśmy wszyscy obrazy z okolic portu w Calais, gdzie brak zdecydowanych działań służb bezpieczeństwa doprowadził w końcu do tragedii. Podczas posiedzenia Komisji Petycji w lipcu omawialiśmy rumuńską petycję, która zwracała uwagę na ten problem i tragiczne skutki braku reakcji instytucji europejskich i niektórych państw członkowskich. Oczywiście w największym stopniu ta dramatyczna sytuacja dotyka kierowców i przewoźników z Polski, którzy są liderem na europejskim rynku usług transportowych. Rezolucja wzywa do zdecydowanych działań zarówno państwa członkowskie, które muszą skuteczniej walczyć z zagrożeniami bezpieczeństwa i przestępczością, ale także Komisję Europejską, która powinna przeznaczać większe środki na budowę bezpiecznych parkingów. Przed nami jeszcze głosowanie na sesji plenarnej PE, ale jestem pewien, że przyjęty w komisji petycji tekst zostanie poparty przez wszystkie grupy polityczne” – powiedział Złotowski.

Zgodnie z raportem Europolu na temat zorganizowanej przestępczości z 2021 r. przestępstwa, które mają wpływ na transport lub składowanie, spowodowały straty w wysokości 75 mln euro w 2019 r.

1 KOMENTARZ

  1. Kierowcy powinni jezdzic uzbrojeni a co ciapatych probojacych zaatakowac pojazd powinno sie strzelac!
    Najwyzszy czas uwolnic UE od inwazji islamsskiej!

Leave a Reply