Komisja Europejska upomina sześć krajów za zbyt duże ograniczenia w podróżowaniu

Komisja Europejska wysłała listy z upomnieniem do sześciu krajów członkowskich, w tym Niemiec i Węgier, za zbyt surowe restrykcje dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa - poinformował we wtorek rzecznik KE ds. praworządności Christian Wigand.

Komisja Europejska wysłała listy z upomnieniem do sześciu krajów członkowskich, w tym Niemiec i Węgier, za zbyt surowe restrykcje dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa – poinformował we wtorek rzecznik KE ds. praworządności Christian Wigand.

„Komisja wysłała listy do sześciu krajów UE – Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji – wyrażając swoje zaniepokojenie. Kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium, niż zostało to uzgodnione” – powiedział Wigand na konferencji prasowej w Brukseli.

„Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne (do sytuacji – przy. red.). Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione” – dodał rzecznik, wyrażając nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności podejmowania przez Komisję kroków prawnych.

Leave a Reply