Komisja ds. pedofilii w przyszłym tygodniu przedstawi drugi raport ze swoich prac

W przyszłym tygodniu - 2 sierpnia - Państwowa Komisja ds. pedofilii przedstawi drugi roczny raport ze swoich prac. Pierwsze takie opracowanie komisja upubliczniła w lipcu ub.roku. W drugim odniesie się m.in. do kwestii wdrożenia zgłoszonych wówczas rekomendacji.

Warszawa, 24.06.2021. Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, gdzie 24 bm. odbyła sie konferencja prasowa nt.
Warszawa, 24.06.2021. Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, gdzie 24 bm. odbyła sie konferencja prasowa nt. "Działania i wyzwania Państwowej Komisji ds. Pedofilii" w Warszawie, 24 bm. Fot. PAP/Mateusz Marek

W przyszłym tygodniu – 2 sierpnia – Państwowa Komisja ds. pedofilii przedstawi drugi roczny raport ze swoich prac. Pierwsze takie opracowanie komisja upubliczniła w lipcu ub.roku. W drugim odniesie się m.in. do kwestii wdrożenia zgłoszonych wówczas rekomendacji.

„Raport składa się z ośmiu części, liczy ponad 200 stron, przygotowane jest także jego streszczenie. Największą nowością jest prezentacja wstępnych analiz dotyczących akt spraw, w których doszło do przedawnienia karalności czynu. Mowa o sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich z ostatnich 50 lat” – poinformowała komisja.

Jak dodała statystyki będą dotyczyły m.in. tego: kim są sprawcy i osoby przez nich skrzywdzone, czasu przedawnień i rodzaju czynów pedofilskich.

Komisja zaznaczyła, że w dokumencie poruszono ponadto m.in. kwestie wsparcie kierowanego do osób skrzywdzonych. „Szczegółowo opisane zostały działania związane z próbą poznania skali zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci przez sprawców wysoko funkcjonujących, w szczególności mających zawodowo kontakt z dziećmi” – poinformowała komisja.

„Ponadto, przedstawione będą informacje o uczestnictwie Państwowej Komisji w postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego po stronie osoby skrzywdzonej, złożonych do Prokuratora Krajowego wnioskach o kasację lub skargę nadzwyczajną kierowaną do Sądu Najwyższego” – poinformowano. Komisja zaznaczyła, że „na podstawie powyższych analiz zostały także zidentyfikowane problemy występujące w postępowaniach prokuratorskich oraz sądowych”.

Zapowiedziano, że w drugim raporcie szerzej przedstawione zostały przedsięwzięcia edukacyjno-prewencyjne, zarówno w ramach współpracy z poszczególnymi ministerstwami, instytucjami i organizacjami, jak też prowadzonej przez komisję kampanii społecznej.

Raport ma zostać upubliczniony 2 sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podczas konferencji prasowej.

Z pierwszego – przedstawionego przed rokiem – raportu komisji wynikało m.in., że zdecydowaną większość potencjalnych sprawców pedofilii stanowią mężczyźni. Na łącznie 292 sprawców wskazano 275 osób płci męskiej, czyli 94 proc. wszystkich zgłoszeń do komisji.

Z tamtego raportu wynikało też, że ponad 64 proc. sprawców były to osoby obce dla poszkodowanych dzieci. Z kolei 12,3 proc. stanowili spokrewnieni, a 23,3 proc. to rodzice. Oznacza to, 35,6 proc. sprawców należało do rodziny skrzywdzonych dzieci. Jak podaje raport, wśród zgłoszeń dotyczących niespokrewnionych sprawców najwięcej, bo 100 spraw, dotyczyło osób duchownych. Oznacza to, że blisko 30 proc. wszystkich spraw dotyczyło duchownych.

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. pedofili. Proponowane zmiany zakładają m.in. dostęp komisji do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła. Zgodnie z projektem m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związku wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję. Projekt ma też umożliwić komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r.

Leave a Reply