Nowe badanie na The Journal of Physiology: Suplementacja ketonowa świetnym środkiem leczniczym dla mózgu w przypadku otyłości

Zgodnie z najlepszą wiedzą naukowców, poniższe badanie opublikowane w The Journal of Physiology jest pierwszym, w którym scharakteryzowano wpływ krótkoterminowej suplementacji ketonowej. Wyniki są jednoznaczne: chroni i poprawia zdrowie mózgu u osób z otyłością.

Nowe badanie na The Journal of Physiology: Suplementacja ketonowa świetnym środkiem leczniczym dla mózgu w przypadku otyłości

Zgodnie z najlepszą wiedzą naukowców, poniższe badanie opublikowane w The Journal of Physiology jest pierwszym, w którym scharakteryzowano wpływ krótkoterminowej suplementacji ketonowej. Wyniki są jednoznaczne: chroni i poprawia zdrowie mózgu u osób z otyłością.

Dieta keto od zarania dziejów towarzyszy ludzkości w jej funkcjonowaniu. Jednak dopiero w latach 30. ubiegłego wieku zaczęliśmy ją odkrywać. Był to jednak dopiero czubek góry lodowej.

Wiadomo, że osoby z otyłością są bardziej narażone na rozwój zaburzeń poznawczych i chorób neurodegeneracyjnych, a nawet na infekcje bakteryjne, czy wirusowe. W tym COVID-19.

Masz COVID-19? NIE BIERZ PARACETAMOLU! Apel dziennikarki śledczej

Nowe badanie wykazało, że podawanie suplementu ketonowego trzy razy dziennie przez 14 dni poprawiło przepływ krwi do mózgu i poprawiło aspekty funkcji poznawczych, takich jak pamięć robocza i szybkość przetwarzania u osób dorosłych z otyłością.

Źródło: physoc.onlinelibrary.wiley.com
Źródło: physoc.onlinelibrary.wiley.com

Suplementy zawierające w szczególności beta-hydroksymaślan ciała ketonowego (B-OHB), które są bezpieczne do spożycia przez ludzi, są stosunkowo nowe i zostały w większości zbadane pod kątem sprawności fizycznej (w sporcie i wojsku).

Wcześniej wykazano, że suplementy ketonowe są korzystne dla osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) i demencją.

W tym badaniu naukowcy rozszerzyli te odkrycia, wykazując, że suplementy ketonowe mogą być nową strategią terapeutyczną chroniącą i poprawiającą zdrowie mózgu u osób z otyłością, u których występuje ryzyko rozwoju zaburzeń neuropoznawczych.

Dorośli z otyłością zgłaszali się na ochotnika do spożywania suplementu ketonowego lub dopasowanego do smaku suplementu placebo trzy razy dziennie, 15 minut przed każdym posiłkiem (śniadaniem, obiadem i kolacją).

Pozwoliło to naukowcom na porównanie odpowiedzi na suplement z placebo u tych samych uczestników.

Metody

Niniejsze badanie przedstawia drugorzędowe wyniki z badania zarejestrowanego jako „Suplementacja ketonowa, kontrola glukozy i funkcja sercowo-naczyniowa” (ClinicalTrials.gov Identifier NCT03817749).

NAukowcy zapewniają, że badanie zostało zatwierdzone przez Radę Etyki Badań Klinicznych Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (ID H18-02930). Badanie było zgodne ze standardami określonymi w Deklaracji Helsińskiej i jej późniejszymi zmianami, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rozpoczęciem badania.

Uczestnicy

Uczestnicy w wieku 30–69 lat byli rekrutowani z obszaru większego Kelowna, BC, między marcem 2019 a styczniem 2020. Kryteria włączenia obejmowały obecność co najmniej jednego z następujących:

  • podwyższony obwód talii > 102 cm dla mężczyźni i >88 cm dla kobiet;
  • wskaźnik masy ciała >30 kg m–2; lub
  • rozpoznanie stanu przedcukrzycowego na podstawie HbA1C (5,7–6,4%) i/lub glikemii na czczo (5,6–6,9 mmol L–1) (American Diabetes Association, 2020).

Kryteria wykluczenia obejmowały aktywne próby zrzucenia wagi, historię przebytych incydentów sercowo-naczyniowych, obecność T2D, obecność przewlekłej choroby zapalnej, aktualnie stosowaną dietę ketogeniczną lub przyjmowanie suplementów ketonowych, aktualne używanie tytoniu lub narkotyków lub historię hipoglikemii.

Przeprowadzono telefoniczny wywiad przesiewowy w celu oceny kwalifikacji uczestników. Jeśli uznano, że kwalifikują się do badania, uczestnicy zostali zaproszeni na osobistą wizytę zapoznawczą. Uczestniczki wypełniły kwestionariusz cyklu miesiączkowego, a wszystkie uczestniczki zgłosiły, że są po menopauzie i nie przyjmowały suplementów hormonalnych.

Rekrutacja została zamknięta po zarejestrowaniu 15 uczestników. Po wizycie zapoznawczej uczestnicy zostali losowo przypisani do stanu ketonowego lub placebo na 14 dni i, po co najmniej 14 dniach wypłukiwania, ukończyli stan alternatywny.

Harmonogram randomizacji został przygotowany przy użyciu generatora online z wykorzystaniem bloków wielkości 2 i 4. Zapieczętowane, nieprzezroczyste koperty zostały użyte do ujawnienia sekwencji randomizacji, która została oznaczona jako A-B lub B-A z tożsamością suplementu ketonowego i placebo, nieznaną zarówno badaczom, jak i uczestnikom.

Ostateczny stosunek przydziału dla Badania 1 wynosił 7:8 (warunek A:warunek B). Wszystkie wizyty eksperymentalne przeprowadzono w Laboratorium Wysiłkowym Metabolizmu i Zapalenia na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, Okanagan Campus, BC, Kanada.

Projekt interwencji

Badanie składało się z randomizowanego, kontrolowanego placebo, podwójnie zaślepionego, naprzemiennego badania zgodnego z wytycznymi CONSORT 2010.

Każdy uczestnik uczestniczył w laboratorium trzy razy w zależności od stanu przed interwencją, ciągłe usuwanie monitora glukozy i po interwencji.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono dane z wizyt przed- i po- interwencyjnych.

Uczestnicy spożywali suplement ketonowy lub placebo 15 minut przed śniadaniem, obiadem i kolacją przez 14 dni.

Suplementy były klarownymi, dopasowanymi do smaku napojami i były dostarczane w jednorazowych nieprzezroczystych butelkach (42 butelki na stan).

Uczestnikom zapewniano wszystkie posiłki na każdy 14-dniowy okres interwencji. Śniadania, obiady i kolacje były dostarczane przez lokalną firmę przygotowującą posiłki i zawierały około 50% energii z węglowodanów, 30% z tłuszczu i 20% z białka.

Codzienne posiłki były uzupełniane wybranymi przez uczestników, pakowanymi przekąskami przed pierwszym okresem interwencji, w celu zaspokojenia indywidualnego szacowanego dziennego zapotrzebowania na energię w oparciu o równanie Harrisa-Benedicta przy współczynniku aktywności 1,4.

Posiłki i przekąski dostarczono uczestnikom przed pierwszą wizytą w obu przypadkach, aby upewnić się, że spożywano dokładnie te same potrawy przed środkami przedinterwencyjnymi.

Po wizycie przed interwencją uczestnicy otrzymywali posiłki, przekąski i suplementy odpowiadające 5-dniowemu zaopatrzeniu. Kolejne wymiany żywności i suplementów były koordynowane indywidualnie przez badaczy i uczestników.

Uczestnicy zapisywali całą żywność i napoje spożywane podczas ich pierwszego warunku próby w dzienniku żywności, a wszelkie odchylenia od planu posiłków dopasowywano podczas drugiego warunku próby.

Zgodność z reżimem suplementacji oceniano na podstawie dziennika samooceny i zwrotu pustych butelek po suplementach. Uczestnicy zostali poproszeni o zgłaszanie uczucia głodu i sytości po posiłkach, a także objawów żołądkowo-jelitowych po spożyciu suplementu w ciągu pierwszych 4 dni każdego stanu za pomocą wizualnych skal analogowych.

Badacze zapewnili uczestnikom wszystkie posiłki i przekąski na oba 14-dniowe okresy interwencji.

EMA zdiagnozowała kolejny groźny problem z krzepnięciem krwi w żyłach po szczepionce J&J

Zmierzyli funkcje poznawcze za pomocą zwalidowanych testów z pomocą aplikacji na iPada i zmierzyli przepływ krwi w mózgu za pomocą tak zwanego podwójnego USG tętnic pozaczaszkowych (szyjkowych).

Pobrali również próbki krwi, aby zmierzyć hormony, które są jak nawóz dla mózgu, pomagając neuronom rosnąć i poprawiając funkcje poznawcze.

Dr Jeremy Walsh, pierwszy autor badania, powiedział:

Po walidacji z większą grupą ludzi spodziewamy się, że te suplementy mogą być stosowane w celu ochrony i poprawy zdrowia mózgu u osób z otyłością.

Wnioski

Czternaście dni suplementacji trzy razy dziennie napojem monoestru ketonowego poprawiło funkcje poznawcze i podniosło regionalne CBF u osób dorosłych z otyłością.

Zgodnie z najlepszą wiedzą naukowców, powyższe badanie jest pierwszym, w którym scharakteryzowano wpływ krótkoterminowej suplementacji ketonami na wiele aspektów zdrowia mózgu u osób dorosłych z otyłością.

Biorąc pod uwagę, że schemat suplementacji był skuteczny w obniżaniu poziomu glukozy po posiłku i był dobrze tolerowany przez uczestników, badanie stanowi podstawę do potencjalnego niefarmakologicznego terapeutycznego zastosowania suplementacji ketonami w grupach pacjentów z ryzykiem hiperglikemicznej choroby naczyń mózgowych i zaburzenia funkcji poznawczych.

Badanie zostało przeprowadzone w kampusie Okanagan University of British Columbia i zostało sfinansowane przez Grant-in-Aid z Heart and Stroke Foundation of Canada.

Autorzy otrzymali wsparcie od Michael Smith Foundation for Health Research podczas prowadzenia badań.

UK: Rząd wie lepiej od Ciebie, co zdrowe, dobre i co powinieneś kupić. Od 2022 promocje niezdrowej żywności zostaną ograniczone!

Leave a Reply