KE zatwierdziła polski program dopłat do nawozów

Komisja Europejska zatwierdziła polski program przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę o wartości 3,9 mld zł - poinformował we wtorek resort rolnictwa. Dodano, że oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Dopłaty sięgać będą 250 i 500 zł do hektara.

Opryskiwanie pszenicy. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Opryskiwanie pszenicy. Fot. PAP/Wojtek Jargiło

Komisja Europejska zatwierdziła polski program przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę o wartości 3,9 mld zł – poinformował we wtorek resort rolnictwa. Dodano, że oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Dopłaty sięgać będą 250 i 500 zł do hektara.

„Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów” – przekazał resort na swoim profilu twitterowym.

Unijny komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski również na Twitterze podkreślił, że jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników. „Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. pomocy wojennej i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł” – dodał.

„Cieszę się, że Komisja Europejska zatwierdziła polski program”

Zadowolenie z decyzji Komisji wyraził również szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. „Cieszę się, że Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa” – napisał na Twitterze.

W komunikacie Komisji Europejskiej wyjaśniono, że wart 836 mln euro (3,9 mld zł) program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r.

„Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku” – wskazała cytowana w komunikacie wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Pomoc dla rolników będzie miała formę dotacji

Jak wyjaśniono, oferowana w ramach programu pomoc dla rolników będzie miała formę dotacji. Trafi ona do producentów, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Beneficjenci programu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości do 53,5 euro (250 zł) na hektar użytków zielonych i pastwisk oraz do 107 euro (500 zł) na hektar gruntów rolnych. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

„Zgłoszony przez Polskę program jest konieczny”

„Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych” – dodano.

Przypomniano, że 23 marca KE przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy zakładają kilka rodzajów pomocy, jakiej mogą udzielić państwa członkowskie. Po pierwsze, jest to ograniczona kwota pomocy, w wysokości do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętych kryzysem i do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w pozostałych sektorach.

Po drugie, jest to wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek. Po trzecie, państwa mogą zastosować pomoc, która rekompensujące wysokie ceny energii.

Komisja zaznaczyła, że podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, są wyłączone z zakresu stosowania środków pomocowych.

Leave a Reply