Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty. CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy uczniowie

Ósmoklasiści na egzaminie dobrze poradzili sobie z zdaniem sprawdzającym umiejętność odbioru tekstu kultury, mieli zaś problem z interpunkcją. Z matematyki nie mieli problemów z prostymi rachunkami w pamięci, gorzej im poszło z wyrażeniami algebraicznymi – wynika z analizy CKE.

Uczniowie podczas egzaminu, Fot. PAP/LECH MUSZYŃSKI
Uczniowie podczas egzaminu, Fot. PAP/LECH MUSZYŃSKI

Ósmoklasiści na egzaminie dobrze poradzili sobie z zdaniem sprawdzającym umiejętność odbioru tekstu kultury, mieli zaś problem z interpunkcją. Z matematyki nie mieli problemów z prostymi rachunkami w pamięci, gorzej im poszło z wyrażeniami algebraicznymi – wynika z analizy CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej „Wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty”. W opisie wyników uzyskanych przez uczniów, którzy zdawali egzamin w maju (w terminie głównym), CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski.

Wyniki tegorocznego egzaminu

„Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio” – czytamy we „Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty”.

Podano w niej, że rozwiązując zadania z matematyki, wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Z kolei na na egzaminie z języka obcego nowożytnego, rozwiązujący zadania z języka angielskiego i języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Poprawne używanie znaków interpunkcyjnych

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak czytamy we wstępnej informacji CKE, na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

„Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego” – wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, uczniowie przystępujący do egzaminu z niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie ze słuchu.

W tym roku – podobnie jak w zeszłym roku – w związku z psychozą COVID-19 i edukacją zdalną egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Leave a Reply