Globalna zmiana, której zachodnie media jeszcze nie pojęły – rosyjski rubel powraca na rynek i jest powiązany ze złotem i towarami.

Dlaczego ustalenie konkretnej ceny złota w rublach jest istotne? Oferując kupno złota od rosyjskich banków po stałej cenie 5000 rubli za gram, Bank Rosji połączył rubla ze złotem, a ponieważ cena złota wyrażana jest  w dolarach amerykańskich, ustalił on minimalną cenę rubla w przeliczeniu na amerykański dolar.

Gazprom
Gazprom

Dlaczego ustalenie konkretnej ceny złota w rublach jest istotne?

Oferując kupno złota od rosyjskich banków po stałej cenie 5000 rubli za gram, Bank Rosji połączył rubla ze złotem, a ponieważ cena złota wyrażana jest  w dolarach amerykańskich, ustalił on minimalną cenę rubla w przeliczeniu na amerykański dolar.

Widzimy to powiązanie w praktyce od piątku 25 marca, kiedy Bank Rosji ogłosił ustaloną cenę. W tym czasie kurs rubla wynosił około 100 RUB za 1 USD, ale od tego czasu umocnił się i zbliża się do 80 USD. Czemu? Ponieważ złoto było sprzedawane na rynkach międzynarodowych po około 62 USD za gram, co odpowiada (5000/62) = około 80,5, a handlowcy na rynkach zauważyli teraz, że kurs wymiany RUB/USD jest wyższy.

Tak więc rubel ma teraz dolny poziom w stosunku do dolara amerykańskiego w przeliczeniu na złoto. Ale złoto ma również, że tak powiem, podłogę, ponieważ 5000 rubli za gram to 155 500 rubli za uncję złota, a przy poziomie minimalnym RUB/USD wynoszącym około 80 jest to cena złota około 1940 USD. A jeśli zachodnie papierowe rynki złota LBMA / COMEX będą próbowały obniżyć cenę złota w dolarach amerykańskich, będą musiały również spróbować osłabić rubla, w przeciwnym razie papierowe manipulacje zostaną ujawnione.

Dodatkowo, przy nowym powiązaniu złota z rublem, jeśli rubel będzie się dalej umacniał (na przykład z powodu popytu wywołanego obowiązkowymi płatnościami za energię w rublach), będzie to również odzwierciedlone w wyższej cenie złota.

Gazprom
Gazprom

Co to oznacza dla ropy?

Rosja jest największym światowym eksporterem gazu ziemnego i trzecim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie. Widzimy teraz, że Putin domaga się, aby zagraniczni nabywcy (importerzy rosyjskiego gazu) musieli płacić za ten gaz w rublach. To natychmiast wiąże cenę gazu ziemnego z rublami i (ze względu na stałe powiązanie ze złotem) z ceną złota. Tak więc rosyjski gaz ziemny jest teraz powiązany za pośrednictwem rubla ze złotem.

To samo można teraz zrobić z rosyjską ropą. Jeśli Rosja zacznie domagać się zapłaty rublami za eksport ropy, nastąpi natychmiastowe pośrednie powiązanie ze złotem (poprzez połączenie ustalonej ceny rubel – złoto). Wtedy Rosja mogłaby zacząć przyjmować złoto bezpośrednio jako zapłatę za eksport ropy. W rzeczywistości można to zastosować do dowolnych towarów, nie tylko ropy naftowej i gazu ziemnego.

Co to oznacza dla ceny złota?

Grając w obie strony równania, tj. powiązanie rubla ze złotem, a następnie powiązanie płatności za energię z rublem, Bank Rosji i Kreml zasadniczo zmieniają całe założenia robocze globalnego systemu handlu, jednocześnie przyspieszając zmiany w globalnym systemie monetarnym . Liczba chętnych do dokonania zakupu, poszukujących fizycznego złota, aby zapłacić za prawdziwe towary, z pewnością mogłaby storpedować i wysadzić w powietrze rynki papierowego złota LBMA i COMEX.

Stałe połączenie  rubla i złota wyznacza dolny poziom kursu RUB/USD, ale także swoisty „dolny” poziom ceny złota w dolarach amerykańskich. Ale poza tym głównym celem jest powiązanie złota z płatnościami za energię. Podczas gdy zwiększony popyt na ruble powinien nadal wzmacniać kurs RUB/USD i wykazywać wyższą cenę złota, ze względu na stałe powiązanie rubla ze złotem, to jeśli Rosja zacznie przyjmować złoto bezpośrednio jako zapłatę za ropę, będzie to nowa zmiana paradygmatu dla ceny kruszcu, ponieważ łączyłaby cenę ropy bezpośrednio z ceną żółtego metalu.

Na przykład Rosja mogłaby zacząć od określenia, że ​​zaakceptuje teraz 1 gram złota za baryłkę ropy. Nie musi to być 1 gram, ale musiałoby być zdyskontowaną ofertą do aktualnej ceny referencyjnej ropy, aby promować zainteresowanie, powiedzmy 1,2 grama za baryłkę. Nabywcy zaczęliby walczyć, by kupić fizyczne złoto, aby zapłacić za eksport rosyjskiej ropy, co z kolei doprowadziłoby do ogromnych napięć na papierowych rynkach złota w Londynie i Nowym Jorku, gdzie „ceny” złota opierają się na syntetycznej gotówce, jak i na nieistniejącym kruszcu.

Rosyjskie złoto i Putin
Rosyjskie złoto i Putin

Co to oznacza dla rubla?

Powiązanie rubla ze złotem za pośrednictwem stałej ceny Banku Rosji stworzyło teraz dolny poziom kursu RUB/USD, a tym samym ustabilizowało i wzmocniło rubla. Domaganie się, aby eksport gazu ziemnego był opłacany w rublach (i być może również w przypadku ropy i innych surowców), także będzie działać jako stabilizacja i wsparcie. Jeśli większość międzynarodowego systemu handlowego zacznie akceptować te ruble jako płatności za towary, może to sprawić, że rubel rosyjski stanie się główną walutą światową. Jednocześnie każde posunięcie Rosji, by zaakceptować bezpośrednie złoto do płatności za ropę, spowoduje, że więcej międzynarodowego złota napłynie do rosyjskich rezerw, co również wzmocni bilans Banku Rosji, a co za tym idzie, umocni rubla.

Mówienie o formalnym standardzie złota dla rubla może być przedwczesne, ale rubel oparty na złocie musi być czymś, co Bank Rosji brał pod uwagę.

Co to oznacza dla innych walut?

Światowy krajobraz monetarny szybko się zmienia, a banki centralne na całym świecie oczywiście to zauważają. Zachodnie sankcje, takie jak zamrożenie większości rosyjskich rezerw walutowych podczas próby sankcjonowania rosyjskiego złota, sprawiły, że stało się oczywiste, że prawa własności do rezerw walutowych przechowywanych za granicą mogą nie być przestrzegane, a także, że złoto z zagranicznych banków centralnych przechowywane w skarbcach tak jak w Banku Anglii i nowojorskim Fed, może być skonfiskowane.

Inne niezachodnie rządy i banki centralne będą zatem żywo zainteresowane powiązaniem przez Rosję rubla ze złotem i powiązaniem płatności eksportowych towarów z rublem. Innymi słowy, jeśli Rosja zacznie akceptować zapłatę za ropę w złocie, inne kraje mogą odczuć potrzebę pójścia w jej ślady.

Zwróćmy uwagę, kto poza Stanami Zjednoczonymi jest największymi światowymi producentami ropy i gazu ziemnego – Iran, Chiny, Arabia Saudyjska, ZEA, Katar. Oczywiście wszystkie kraje BRICS i kraje euroazjatyckie również bardzo dokładnie to śledzą. Jeśli zbliża się upadek dolara amerykańskiego, wszystkie te kraje będą chciały, aby ich waluty były beneficjentami nowego, wielostronnego porządku monetarnego.

Złoto ropa
Złoto ropa

Co to oznacza dla dolara amerykańskiego?

Od 1971 r. status globalnej rezerwy dolara amerykańskiego był wspierany przez ropę, a era petrodolara była możliwa tylko dzięki ciągłemu wykorzystywaniu dolarów amerykańskich do handlu ropą na świecie oraz zdolności USA do powstrzymania jakiegokolwiek konkurenta dla dolara amerykańskiego. 

Ale to, co teraz widzimy, wygląda jak początek końca tego 50-letniego systemu i narodzinach nowego, wielostronnego systemu monetarnego opartego na złocie i towarach. Zamrożenie rosyjskich rezerw było punktem zwrotnym.  Kraje  takie jak Chiny i państwa eksportujące ropę, mogą teraz poczuć, że nadszedł czas, aby przejść do nowego, bardziej sprawiedliwego systemu monetarnego. To nie jest niespodzianka, dyskusje o tym trwają od lat.

Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jak wpłynie to na dolara amerykańskiego, z pewnością wyjdzie on z tego okresu słabszy i mniej wpływowy niż wcześniej.

Jakie są konsekwencje tych wydarzeń?

Posunięcie Banku Rosji, aby powiązać rubla ze złotem i powiązać płatności towarowe z rublem, jest zmianą paradygmatu, której zachodnie media tak naprawdę nie pojęły. Gdy  domino się rozsypie, wydarzenia te mogą odbijać się echem na różne sposoby; zwiększony popyt na fizyczne złoto, duże fajerwerki na papierowych rynkach złota, ogromny wzrost ceny złota, odejście od dolara amerykańskiego, intensywny, dwustronny handel towarami między państwami niezachodnimi, w walutach innych niż dolar amerykański.

Leave a Reply