Fenomenalne odkrycie naukowców z Finlandii: Naturalna odporność SARS-COV2 silniejsza i nieporównywalnie trwalsza niż szcze****ki! [BADANIE 2021]

Poziomy przeciwciał były siedmiokrotnie wyższe u osób, które doświadczyły najcięższych objawów choroby, utrzymując się przez co najmniej 13 miesięcy po infekcji. W przypadku wariantu „Delta”, o którym mówi się, że jest dominującym szczepem, ponad 80 procent osób, które rok temu zachorowały z powodu innej odmiany, ma teraz przed nim zapewnioną ochronę immunologiczną.

Poziomy przeciwciał były siedmiokrotnie wyższe u osób, które doświadczyły najcięższych objawów choroby, utrzymując się przez co najmniej 13 miesięcy po infekcji. W przypadku wariantu „Delta”, o którym mówi się, że jest dominującym szczepem, ponad 80 procent osób, które rok temu zachorowały z powodu innej odmiany, ma teraz przed nim zapewnioną ochronę immunologiczną.

Nowe badanie przeprowadzone w Finlandii wykazało, że po zarażeniu się SARS-COV-2 osoba zachowa naturalną odporność na tę chorobę przez co najmniej rok.

Naukowcy stwierdzili, że zdumiewające 90 procent osób, które przechodziły wirusa rok wcześniej, nadal ma przeciwciała neutralizujące.

Przełomowe odkrycie naukowców 2021: Witamina D chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i śmiercią!

Naukowcy składający się z członków Departamentu Zdrowia, Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w Helsinkach odkryli, że naturalne przeciwciała wirusa będą nadal występować w ciele człowieka długo po przejściu i wyzdrowieniu z choroby.

W ramach swoich badań naukowcy z Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej ocenili 1292 osoby osiem miesięcy po tym, jak wszystkie uzyskały „pozytywny” wynik testu.

Stwierdzono, że zdumiewające 96 procent z nich nadal ma przeciwciała neutralizujące.

Sześćdziesiąt sześć procent nadal miało specyficzny rodzaj przeciwciała zwanego nukleoproteiną IgG, która również zapobiega późniejszemu zakażeniu SARS-COV-2.

Naukowcy ponownie przyjrzeli się 367 losowo wybranym osobom z tej samej grupy przez cały rok po tym, jak po raz pierwszy uzyskali pozytywny wynik testu na obecność wirusa chińskiego.

Żadna z tych osób nie została zaszczepiona, 89 procent z nich miało przeciwciała neutralizujące, a 36 procent nadal miało przeciwciała IgG.

Według badania, poziomy przeciwciał były najwyższe u osób, które doświadczyły najcięższych objawów choroby.

W porównaniu z osobami z łagodnymi infekcjami, w ciężkich przypadkach stwierdzono siedmiokrotnie więcej przeciwciał po co najmniej 13 miesiącach od wystąpienia infekcji.

Badania osób, które wyzdrowiały mają kluczowe znaczenie dla określenia, jak długo przeciwciała utrzymują się po zakażeniu i czy te przeciwciała chronią przed ponownym zakażeniem – napisali naukowcy.

W Finlandii przestano podawać szczepionki Moderna młodym mężczyznom. Co jest powodem?

Odporność nabyta w sposób naturalny jest skuteczna również w przypadku wariantu Delta

Jeszcze bardziej obiecujące w wynikach badania jest potwierdzenie, że naturalne przeciwciała chronią również przed nowszymi „wariantami”, o których wciąż mówią media głównego nurtu.

W przypadku wariantu „Delta”, o którym mówi się, że jest dominującym „szczepem”, ponad 80 procent osób, które rok temu zachorowały z powodu innej odmiany, ma teraz przed nim zapewnioną ochronę immunologiczną.

To niewiarygodne w porównaniu ze szczepionkami, które faktycznie powodują rozprzestrzenianie się Delta i innych wariantów.

SARS-CoV-2 stale mutuje, ale większość zmian ma niewielki lub żaden wpływ na jego zjadliwość. Jednak niektóre zmiany budzą obawy dotyczące nasilenia choroby, przenoszenia wirusa i potencjalnej ucieczki przed odpornością naturalną i indukowaną szczepionki.

Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z międzynarodową siecią ekspertów scharakteryzowała warianty problemu (VOC). Wykazano zmniejszone poziomy NAb w porównaniu z wirusem WT przeciwko LZO, zwłaszcza przeciwko wariantowi Beta, zarówno po szczepieniu, jak i 9 i 12 miesięcy po zakażeniu.

Podobne zmniejszenie miana NAb h, jak również odnotowano w przypadku wariantu Delta z surowic rekonwalescencyjnych zebranych 3–12 miesięcy po wystąpieniu objawów lub po szczepieniu.

Wykazano, że wcześniejsze zakażenie SARS-CoV-2 indukuje skuteczną odporność i ochronę przed reinfekcjami u większości osób.

W badaniach na zwierzętach sugerowano, że ochronne miano przeciwciał przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 jest niskie.

Stwierdzono, że wyższe poziomy przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 wśród pracowników służby zdrowia w ciągu trzech miesięcy po szczepieniu są związane z niższą zakaźnością.

Jednak próg ochronny dla ludzi jest wciąż przedmiotem dyskusji i podlega standaryzacji metod serologicznych.

Gromadzące się dane badawcze dotyczące utrzymywania się przeciwciał po naturalnym zakażeniu, a w szczególności NAb, dostarczą ważnych informacji na temat szacowania, jak długo można oczekiwać, że przeciwciała wywołane przez szczepienie przeciwko chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19) będą się utrzymywać i zapewnią ochronę przed pojawiającymi się wariantami SARS-CoV-2.

Finlandia zawiesza szczepienia preparatem AstraZeneca

W tym badaniu zbadano utrzymywanie się przeciwciał do 14 miesięcy po naturalnym zakażeniu SARS-CoV-2 i oceniliśmy potencjalną ochronę krzyżową, porównując poziomy NAb wirusa WT (linia B) z trzema szczepami LZO Alpha (B.1.1.7 ), Beta (B.1.351) i Delta (B.1.617.2)

Wyniki

Najpierw oceniono utrzymywanie się przeciwciał NAb i IgG w surowicy swoistych dla SARS-CoV-2 Spike pełnej długości (SFL)-IgG, RBD-IgG i N-IgG po 8 miesiącach od zakażenia SARS-CoV-2.

„Odkryliśmy, że 89% (1148/1292) osób miało NAb przeciwko wirusowi WT, 96% (1240/1292) miało przeciwciała przeciwko SFL i RBD (S-IgG), a 66% (846/1292) miało N-IgG” – czytamy w badaniu.

Naukowcy ocenili ponadto utrzymywanie się przeciwciał NAb i IgG rok po zakażeniu SARS-CoV-2, losowo wybierając 367 z 652 osób, które nie otrzymały szczepionki SARS-CoV-2, spośród 995 osób, które brały udział w obu punktach czasowych (ryc. 1).

Rycina 1. Schemat przebiegu badania przedstawiający dobór próbek surowicy uczestników badania do oznaczenia stężenia przeciwciał i przeciwciał neutralizujących 8 i 13 miesięcy po zakażeniu / Źródło: onlinelibrary.wiley
Rycina 1. Schemat przebiegu badania przedstawiający dobór próbek surowicy uczestników badania do oznaczenia stężenia przeciwciał i przeciwciał neutralizujących 8 i 13 miesięcy po zakażeniu / Źródło: onlinelibrary.wiley

Dane demograficzne uczestników i cechy kliniczne dla wybranej kohorty były podobne do całej kohorty (Tabela 1).

Tabela 1. Dane demograficzne i charakterystyka kliniczna uczestników badania w badanych kohortach po 8 i 13 miesiącach od zakażenia / Źródło: onlinelibrary.wiley
Tabela 1. Dane demograficzne i charakterystyka kliniczna uczestników badania w badanych kohortach po 8 i 13 miesiącach od zakażenia / Źródło: onlinelibrary.wiley

Przeciwciała NAb, S-IgG i N-IgG wykryto odpowiednio u 91%, 98% i 67% osobników w wybranej kohorcie po 8 miesiącach od zakażenia (Tabela 2).

Tabela 2. Liczba i odsetek próbek dodatnich pod kątem białka kolczastego IgG (S-IgG) i przeciwciał neutralizujących (NAb) według ciężkości choroby, wieku i płci uczestników 8 i 13 miesięcy po zakażeniu, n=367 / Źródło: onlinelibrary.wiley
Tabela 2. Liczba i odsetek próbek dodatnich pod kątem białka kolczastego IgG (S-IgG) i przeciwciał neutralizujących (NAb) według ciężkości choroby, wieku i płci uczestników 8 i 13 miesięcy po zakażeniu, n=367 / Źródło: onlinelibrary.wiley

Rok po zakażeniu odsetek próbek dodatnich był nadal wysoki odpowiednio dla NAb i S-IgG (89% (326/367) i 97% (356/367), ale zmniejszył się do 36% (132/367) dla N- IgG.

Stężenia skórne IgG znacznie się zmniejszyły (p < 0,001) dla SFL-IgG, RBD-IgG i N-IgG od 8 miesięcy (3,2, 2,3, 1,2 jednostek wiążących przeciwciał (BAU)/ml) do 13 miesięcy (2,3, 1,7 0,44 BAU/ml) po infekcji.

Spadek średniego stężenia IgG był bardziej zauważalny (-63%) dla N-IgG w porównaniu z SFL-IgG (-28%) lub RBD-IgG (-26%) (ryc. 2).

Rycina 2. Stężenia IgG swoistych dla nukleoproteiny (N) i białka wypustkowego (SFL, RBD) (BAU/ml) ze średnimi geometrycznymi stężeniami (95% CI) w 8 i 13 miesiącach po zakażeniu, n = 367 pacjentów. Specyficzne dla FMIA odcięcie dla seropozytywności jest oznaczone czerwoną przerywaną linią. Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzano przez dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie / Źródło:
Rycina 2. Stężenia IgG swoistych dla nukleoproteiny (N) i białka wypustkowego (SFL, RBD) (BAU/ml) ze średnimi geometrycznymi stężeniami (95% CI) w 8 i 13 miesiącach po zakażeniu, n = 367 pacjentów. Specyficzne dla FMIA odcięcie dla seropozytywności jest oznaczone czerwoną przerywaną linią. Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzano przez dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie / Źródło:onlinelibrary.wiley

Wpływ nasilenia choroby, wieku i płci na przeciwciała SARS-CoV-2

Zaobserwowaliśmy wyższe średnie stężenia N-IgG, SFL-IgG i IgG-RBD u osób, które wyzdrowiały z ciężkiej choroby niż u osób z łagodną chorobą 8 miesięcy po zakażeniu (p < 0,001; rys. 3).

Rycina 3. Rozkład i średnia geometryczna stężeń IgG (BAU/ml i 95% CI) dla nukleoproteiny (Ig specyficzne dla N) i białka kolców (Ig specyficzne dla SFL i RBD) u osób po 8 i 13 miesiącach po ciężkim (n = 47 pacjentów) lub łagodne (n = 320 pacjentów) zakażenie. Specyficzny dla FMIA punkt odcięcia dla seropozytywności jest oznaczony przerywaną czerwoną linią. Każda próbka została przetestowana jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a dokładność eksperymentu została potwierdzona przez dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie
Rycina 3. Rozkład i średnia geometryczna stężeń IgG (BAU/ml i 95% CI) dla nukleoproteiny (Ig specyficzne dla N) i białka kolców (Ig specyficzne dla SFL i RBD) u osób po 8 i 13 miesiącach po ciężkim (n = 47 pacjentów) lub łagodne (n = 320 pacjentów) zakażenie. Specyficzny dla FMIA punkt odcięcia dla seropozytywności jest oznaczony przerywaną czerwoną linią. Każda próbka została przetestowana jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a dokładność eksperymentu została potwierdzona przez dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie / Źródło:onlinelibrary.wiley

Tabela 3. Średnie geometryczne stężenia IgG, GMC [95% CI], wyrażone jako BAU/ml dla nukleoproteiny (N), białek wypustek (SFL i RBD) w 8 i 13 miesiącach po zakażeniu COVID-19 na grupę wiekową i nasilenie choroby. Istotnie wyższe (test Kruskala-Wallisa, p
Tabela 3. Średnie geometryczne stężenia IgG, GMC [95% CI], wyrażone jako BAU/ml dla nukleoproteiny (N), białek wypustek (SFL i RBD) w 8 i 13 miesiącach po zakażeniu COVID-19 na grupę wiekową i nasilenie choroby. Istotnie wyższe (test Kruskala-Wallisa, p<0,05) stężenia IgG u osób z ciężką w porównaniu z łagodną chorobą w obrębie grup wiekowych zaznaczono pogrubioną czcionką / Źródło:onlinelibrary.wiley
Różnica wynosiła od 2,0 do 7,4 razy w zależności od grupy wiekowej i utrzymywała się przez co najmniej 13 miesięcy po zakażeniu (ryc. 3, tabela 3).

Odsetek osób seropozytywnych pozostał wysoki dla S-IgG i NAb (100%) i stosunkowo wysoki dla N-IgG (67%) rok po ciężkiej infekcji, w porównaniu z odpowiednio 97%, 87% i 32% osób z łagodniejszą infekcją.

Większy odsetek (33%) pacjentów w podeszłym wieku (≥60 lat) był hospitalizowany w porównaniu z młodszymi grupami (13% w wieku od 40 do 59 lat i 6% w wieku od 17 do 39 lat).

Politycy, media i medyczny mainstream zamilczają i manipulują, a iwermektyna po prostu robi swoje [BADANIE 2021]

Osoby w podeszłym wieku (≥60 lat) z łagodnym zakażeniem miały podobny poziom przeciwciał S-IgG (Tabela 3) i równie wysoki odsetek z nich miał NAb w porównaniu z młodszymi osobami z łagodnym zakażeniem.

Stężenia N-IgG były jednak wyższe u osób w wieku ≥60 lat niż u osób w wieku <60 lat z łagodną chorobą w 8 i 13 miesiącu po zakażeniu (p < 0,01). Nie mogliśmy wykazać żadnej różnicy w stężeniach N-, SFL- lub RBD-IgG między mężczyznami i kobietami po 8 lub 13 miesiącach od zakażenia

Porównanie mian NAb między wirusem WT i trzema VOC

Mniejszy podzbiór uczestników, dopasowany pod względem wieku i płci (n = 78) z 13-miesięcznych próbek, został losowo wybrany do miareczkowania NAb z powodu pracochłonnego testu mikroneutralizacji żywych wirusów (MNT).

Próbki zostały ponownie przeanalizowane przeciwko wirusowi WT wyizolowanemu w Finlandii w 2020 r. i trzem VOC (Alfa, Beta i Delta) wyizolowanym w Finlandii w 2021 r.

Próbki, które miały być włączone do miareczkowania NAb zostały wybrane na podstawie wyniku seropozytywnego ( Miano NAb ≥6) w teście przesiewowym.

W całej kohorcie (n = 78) miana NAb były istotnie niższe dla wszystkich VOC (p < 0,0001, test Kruskala-Wallisa) w porównaniu z wirusem WT.

Ten spadek średnich geometrycznych mian (GMT) był bardziej zauważalny dla wariantów Beta (-77%) i Delta (-69%) niż dla wariantu Alfa (-42%) (Tabela 4).

Tabela 4. Średnie geometryczne stężenia IgG, GMC [95% CI] wyrażone jako BAU/ml dla nukleoproteiny (N) i białek wypustek (SFL i RBD) oraz średnie geometryczne miana, GMT [95% CI] przeciwciał neutralizujących (NAb) przeciwko dzikim -typ wirusa (wt) i trzy warianty dotyczące Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) i Delta (B.1.617.2) 13 miesięcy po zakażeniu (n=78)
Tabela 4. Średnie geometryczne stężenia IgG, GMC [95% CI] wyrażone jako BAU/ml dla nukleoproteiny (N) i białek wypustek (SFL i RBD) oraz średnie geometryczne miana, GMT [95% CI] przeciwciał neutralizujących (NAb) przeciwko dzikim -typ wirusa (wt) i trzy warianty dotyczące Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) i Delta (B.1.617.2) 13 miesięcy po zakażeniu (n=78)/ Źródło:onlinelibrary.wiley
Miana NAb dla wszystkich VOC były dobrze skorelowane z mianami wirusa WT, jednak wyraźniejszą korelację zaobserwowano dla wariantów Alpha i Delta i niższą dla wariantu Beta (informacje pomocnicze Ryc. 1).

Zarówno dla wirusa WT, jak i wariantu Alpha, proporcja osób seropozytywnych z ciężką chorobą pozostawało na wysokim poziomie 13 miesięcy po zakażeniu (ryc. 4, informacje uzupełniające, tabela 1).

Rysunek 4. Odsetek osób dodatnich, słabo dodatnich (granica) i ujemnych pod względem przeciwciał neutralizujących 13 miesięcy po zakażeniu czterech szczepów wirusa SARS-CoV-2 (n = 78 osób): Wirus WT (B), wariant alfa ( B.1.1.7), wariant Beta (B.1.351) i wariant Delta (B.1.617.2). Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzano dwoma próbkami kontrolnymi w każdym niezależnym eksperymencie
Rycina 4. Odsetek osób dodatnich, słabo dodatnich (granica) i ujemnych pod względem przeciwciał neutralizujących 13 miesięcy po zakażeniu czterech szczepów wirusa SARS-CoV-2 (n = 78 osób): Wirus WT (B), wariant alfa ( B.1.1.7), wariant Beta (B.1.351) i wariant Delta (B.1.617.2). Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzano dwoma próbkami kontrolnymi w każdym niezależnym eksperymencie / Źródło:onlinelibrary.wiley

Niższe miana przeciwko wariantowi alfa w porównaniu z wirusem WT obserwowano w grupach z łagodną chorobą ze wzrastającym odsetkiem osób z niskim wynikiem dodatnim (granicznym) lub ujemnym.

W przypadku wszystkich wirusów osoby, które wyzdrowiały z ciężkiej choroby, miały ogólnie 2,1 do 3,0-krotnie wyższe miana NAb w porównaniu z osobami z łagodną chorobą (p < 0,01).

Ten sam wynik uzyskano dla wszystkich stężeń IgG. Różnica w stężeniach IgG pomiędzy ciężką i łagodną chorobą była widoczna u obu płci w dużej kohorcie badania (n = 367).

Jednak w małej kohorcie (n = 78) tylko mężczyźni z łagodną chorobą mieli znacznie niższe miana NAb i S-IgG w porównaniu z tymi, którzy wyzdrowieli z ciężkiej choroby (p < 0,05; informacje uzupełniające Tabela 2).

Różnica nie była istotna statystycznie dla kobiet, chociaż tendencja była podobna. Miana NAb przeciwko wirusowi WT były wyższe w grupie osób starszych (≥60 lat) w porównaniu do osób w wieku <60 lat (p = 0,045), podczas gdy miana NAb dla LZO nie różniły się istotnie między grupami wiekowymi ( Informacje uzupełniające Tabela 3).

„Wykryliśmy silną i statystycznie istotną korelację (p < 0,0001) między mianami NAb a stężeniami przeciwciał S-IgG, co wskazuje na ogólną równoległą tendencję między poziomami przeciwciał w postaci ciężkiej i łagodnej choroby (ryc. 5)” – czytamy.

Rysunek 5. Korelacja Spearmana (ρ) i istotność (p) między stężeniami przeciwciał S-IgG i mianami przeciwciał neutralizujących (NAb) przeciwko wirusowi WT (B) i wariantami będącymi przedmiotem zainteresowania: Alpha (B.1.1.7), Beta ( B.1.351) i Delta (B.1.617.2). Jeden punkt może reprezentować wiele próbek (n = 78 osób). Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzały dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie
Rysunek 5. Korelacja Spearmana (ρ) i istotność (p) między stężeniami przeciwciał S-IgG i mianami przeciwciał neutralizujących (NAb) przeciwko wirusowi WT (B) i wariantami będącymi przedmiotem zainteresowania: Alpha (B.1.1.7), Beta ( B.1.351) i Delta (B.1.617.2). Jeden punkt może reprezentować wiele próbek (n = 78 osób). Każdą próbkę testowano jako duplikaty techniczne w każdym eksperymencie, a precyzję eksperymentalną potwierdzały dwie próbki kontrolne w każdym niezależnym eksperymencie / Źródło:onlinelibrary.wiley

Recenzowany artykuł przeprowadzony przez uczonych z Finlandii został zaakceptowany przez European Journal of Immunology 24 września 2021 roku.

Teraz widzimy, że im więcej ludzi poddaje się eksperymentowi poprzez inokulację, tym więcej chorób się rozprzestrzenia.

Wszystko to oznacza, że ​​najlepszym lekarstwem na SARS-COV-2 jest po prostu stosowanie najstarszej, stosowanej od początku istnienia ludzi metody, przejść infekcję i wyzdrowieć.

Gdy to nastąpi, osoba zachowa trwałą ochronę przed przyszłymi infekcjami, pozwalając jej wrócić do normalnego życia bez konieczności noszenia maski, udziału w eksperymentach i życia w ciągłym strachu.

Stary jak świat jod jest nową iwermektyną? Kolejne skuteczne lekarstwo na COVID-19 [VIDEO]

1 KOMENTARZ

Leave a Reply