WAŻNE: FDA Przyznaje Się Do Zagrożeń Związanych Z Amalgamatem |Sprawdź, Czy Jesteś W Grupie Ryzyka

„FDA wydaje zaktualizowane zalecenia dotyczące amalgamatu dentystycznego i potencjalnych zagrożeń dla niektórych osób wysokiego ryzyka, które mogą być związane z wypełnieniami zawierającymi rtęć…" |Szacuje się, że 75% Amerykanów nie wie, że wypełnienia amalgamatowe zawierają w rzeczywistości 50% rtęci.

FDA przyznaje się do zagrożeń związanych z amalgamatem i wydaje komunikat dotyczący jego bezpieczeństwa.

Zaledwie cztery tygodnie po tym, jak obchodziliśmy 10. doroczny tydzień „Świadomości o Rtęci i Stomatologii Bez Rtęci”, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA – przyp. KO) opublikowała od dawna oczekiwany komunikat dotyczący bezpieczeństwa amalgamatu.

Zdumiewając swoim zupełnie odmiennym stanowiskiem wszystkich, FDA wydała ostrzeżenie, że plomby rtęciowe mogą niekorzystnie wpływać na kobiety w ciąży, dzieci i inne podatne osoby, dlatego grupy te powinny ich unikać.

FDA stwierdziła, że ​​niektóre grupy mogą być bardziej narażone na potencjalne szkodliwe skutki zdrowotne oparów rtęci uwalnianych z amalgamatu. W rezultacie agencja zaleca niektórym grupom wysokiego ryzyka unikanie stosowania amalgamatu dentystycznego, gdy jest to możliwe i stosowne

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa został opublikowany 24 września 2020 r.

Cel osiągnięty: FDA wydaje komunikat dotyczący bezpieczeństwa amalgamatu

Jak zauważono w oświadczeniu FDA [kliknij w źródło]:

„FDA wydało zaktualizowane zalecenia dotyczące amalgamatu dentystycznego i potencjalnych zagrożeń dla niektórych osób wysokiego ryzyka, które mogą być związane z wypełnieniami zawierającymi rtęć…

FDA stwierdziła, że ​​niektóre grupy mogą być bardziej narażone na potencjalne szkodliwe skutki zdrowotne oparów rtęci uwalnianych z amalgamatu. W rezultacie agencja zaleca niektórym grupom wysokiego ryzyka unikanie stosowania amalgamatu dentystycznego, gdy jest to możliwe i stosowne”.

Grupy zidentyfikowane przez FDA jako narażone na zwiększone ryzyko szkodliwego wpływu rtęciowych wypełnień dentystycznych obejmują:

Kobiety w ciąży i ich rozwijające się płody

Kobiety, które planują zajść w ciążę

Kobiety karmiące oraz ich noworodki i niemowlęta

Dzieci, zwłaszcza młodsze niż 6 lat

Osoby z istniejącymi wcześniej chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona

Osoby z zaburzeniami czynności nerek

Osoby o znanej zwiększonej wrażliwości (alergii) na rtęć lub inne składniki amalgamatu dentystycznego

FDA przyznaje się do zagrożeń związanych z amalgamatem

Po latach nacisków ze strony konsumentów na Dental Choice, FDA w końcu wyznaje  prawdę o amalgamacie, zauważając, że „Amalgamat dentystyczny to mieszanina rtęci i sproszkowanego stopu składającego się ze srebra, cyny i miedzi”, która uwalnia w czasie małe ilości oparów rtęci.”

Agencja przyznaje również, że istnieją „niepewności” i zagrożenia związane z tym uwolnieniem oparów rtęci, szczególnie w przypadku wymienionych grup wysokiego ryzyka. W szczególności istnieje „potencjał przemiany rtęci zawartej w amalgamacie dentystycznym w inne związki rtęci w organizmie”, a rtęć może potencjalnie gromadzić się w płynach ustrojowych i tkankach, powodując „niezamierzone skutki zdrowotne”.

„Ta niepewność dotycząca najbardziej wrażliwych pacjentów jest powodem, dla którego dzisiaj zalecamy osobom, które mogą być w wysokim stopniu narażone na niekorzystne skutki zdrowotne narażenia na rtęć, stosowanie alternatywnych zamienników amalgamatu dentystycznego bez rtęci, takich jak żywice kompozytowe i wypełnienia z cementu glasjonomerowego”.

Podczas gdy FDA bagatelizuje znaczenie swoich zmienionych zaleceń, podkreślając, że korzyści płynące z amalgamatu dentystycznego prawdopodobnie „przewyższają ryzyko dla większości pacjentów”, ta aktualizacja jest niczym innym jak monumentalnym i ostatecznie otwiera drzwi do eliminacji rtęci dentystycznej dla wszyscy pacjenci w USA, jak to już zrobiono w wielu innych krajach.

Chciałabym skorzystać z okazji, aby podziękować wszystkim, którzy wspierali Consumers for Dental Choice w ciągu ostatnich 10 lat, ponieważ to niezachwiane zaangażowanie tej organizacji przyniosło teraz owoce.

Consumers for Dental Choice pozwał FDA – i wygrał

FDA jest prawnie zobowiązana do klasyfikowania wszystkich wyrobów medycznych, w tym amalgamatu dentystycznego. Ale przez 30 lat FDA uchylała się od tego prawnego obowiązku

Consumers for Dental Choice położyło kres zaniedbaniom FDA, gdy w 2008 roku ta dynamiczna organizacja non-profit zebrała dowody i pozwała FDA, żądając sklasyfikowania amalgamatu. Sędzia zgodził się i poinformował FDA, by spotkała się z konsumentami w sprawie Dental Choice w celu ustalenia terminu. FDA była zmuszona zobowiązać się do klasyfikacji amalgamatu do lipca 2009 roku.

Ale kiedy nadszedł lipiec 2009 r., było jasne, że FDA nie wzięła pod uwagę kwestii naukowych – zwłaszcza dowodów szkodliwości amalgamatu, które mogą powodować narażenie wrażliwszej części populacji, takich jak dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące piersią.

Niemniej jednak przepisy FDA z 2009 r. potwierdziły, że amalgamat może być szkodliwy i że nie ma dowodów na bezpieczeństwo najbardziej podatnych na tę toksynę grup naszej populacji.

W odpowiedzi Consumers for Dental Choice zakwestionował uzasadnienia FDA, jednocześnie wykorzystując inne możliwości rozwoju stomatologii bezrtęciowej, takie jak pokonanie państwowych komisji dentystycznych, walcząc o przepisy dotyczące amalgamatu dla pacjentów na poziomie stanowym i wprowadzanie amalgamatu do Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci.

Konsumenci na rzecz Dental Choice wygrywają, wygrywają – odzyskują licencje na dentystów bezrtęciowych prześladowanych przez urzędy państwowe, zdobywają arkusze informacyjne w celu ochrony pacjentów dentystycznych, osiągając redukcję amalgamatu.

Dziesięcioletnie oczekiwanie dobiegło końca

Prawie dziesięć lat po wydaniu przez FDA błędnej reguły dotyczącej amalgamatu, Consumers for Dental Choice rozpoczęło nieustanną kampanię skoncentrowaną na skłonieniu FDA do odejścia od tej substancji.

Zebrali znakomity zespół ekspertów, a w 2018 r. przedstawili „Deklarację chicagowską dotyczącą zaprzestania stosowania rtęci w przemyśle dentystycznym” na University of Illinois School of Public Health.

Deklaracja ta, podpisana przez ponad 50 grup środowiskowych, wezwała FDA do „dostosowania swojej polityki wobec rządu federalnego jako całości i do jej obowiązków wynikających z Konwencji z Minamata oraz do publicznego zaprzestania stosowania amalgamatów rtęci w celu całkowitego jego wycofania.”

W deklaracji wezwano również do natychmiastowego zakazu stosowania amalgamatu u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Współpracując z kluczowymi sygnatariuszami „Deklaracji chicagowskiej”, Consumers for Dental Choice byli w stanie zapewnić spotkania z najwyższymi urzędnikami FDA, podczas których mogli przedkładać badania naukowe.

Plomby dentystyczne z amalgamatu są często określane jako „srebrne plomby” ze względu na ich wygląd podobny do srebra, chociaż użycie tego terminu nie jest zalecane, ponieważ termin ten nie wyjaśnia poprawnie materiałów w amalgamacie

Pierwsze oznaki postępu nadeszły wraz z recenzją naukową amalgamatu z września 2019 r. [kliknij w źródło] „Dowody epidemiologiczne na temat niepożądanych skutków zdrowotnych zgłoszonych w związku z rtęcią pochodzącą z amalgamatu dentystycznego”, w której uznano, że rtęć elementarna w amalgamacie dentystycznym może przekształcić się w metylortęć – ten sam rodzaj rtęci, przed którym ostrzega FDA, a który znajduje się w rybach.

FDA stwierdziła również bioakumulacyjne skutki rtęci. Ponieważ pacjenci są narażeni na wiele źródeł rtęci – w tym na ryby o wysokiej zawartości rtęci w diecie, narażenie zawodowe i rtęć środowiskową ze spalarni odpadów – rtęć z amalgamatu może być przysłowiową kroplą, która przeleje czarę goryczy.

FDA zmienia stanowisko w sprawie amalgamatu

Consumers for Dental Choice zorganizowało również silne publiczne wsparcie ze strony Państwa. Petycja internetowa, która miała prawie 50 000 podpisów, została osobiście przedstawiona FDA podczas pierwszego spotkania z agencją. Wielu z Was przedłożyło również FDA publiczne komentarze na temat preferencji pacjentów.

FDA została również poinformowana o zmianach w przepisach dotyczących amalgamatu w innych częściach świata, takich jak daty wycofania amalgamatu ustalone przez Filipiny, Irlandię, Słowację, Finlandię, Nepal, Mołdawię, Republikę Czeską i Nową Kaledonię oraz o zakazach stosowanie amalgamatu u dzieci wydane przez Unię Europejską, Wietnam i Tanzanię.

Osiągnąwszy wreszcie szczyt, Consumers for Dental Choice udało się przekonać agencję FDA do ponownego dogłębnego przyjrzenia się sprawie amalgamatu.

Spotkanie naukowego komitetu doradczego – w skład którego weszły zeznania 16 ekspertów z Children Environmental Health Network, Tuskegee University, International Indian Treaty Council, Organic & Natural Health Association oraz Connecticut Coalition for Environmental Justice, a także komisarzy miejskich i hrabstw, lekarza specjalisty ds. sprawiedliwości środowiskowej, farmaceuty specjalizującego się w toksykologii i kilku prawników – odbyło się w listopadzie 2019 r.

Możesz zobaczyć zespół Consumers for Dental Choice i ich współpracowników w akcji na poniższym filmie, który przedstawia najważniejsze momenty spotkania panelu doradczego.

Ostatecznie członkowie komitetu doradczego FDA zalecili agencji dostarczenie informacji pacjentom na temat zagrożeń związanych z amalgamatem dentystycznym, zwłaszcza w przypadku osób z grupy ryzyka. Wiele osób zgodziło się nawet, że należy zakończyć stosowanie amalgamatu, co od początku było celem Consumers for Dental Choice.

Ostatni krok naprzód

Teraz, gdy FDA w końcu przerwała milczenie na temat niebezpieczeństw rtęci dla ciężarnych i karmiących matek, dzieci i osób z określonymi schorzeniami, zbliża się ostatni krok – całkowity zakaz stosowania amalgamatu dla wszystkich.

Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, które od dawna broni bezpieczeństwa amalgamatu, obecnie nie ma sojuszników. Na razie jednak ADA nadal utrzymuje swoje sprzeczne stanowisko.

W odpowiedzi na zaktualizowane zalecenia FDA, ADA stwierdziła [kliknij w źródło], że „nie było żadnych nowych dowodów naukowych cytowanych jako część zaleceń FDA” i że ADA „potwierdza swoje stanowisko, że amalgamat dentystyczny jest trwałą, bezpieczną i skuteczną opcją do wypełnienia ubytków”.

Z drugiej strony ADA potwierdziła swoje poparcie dla podejmowania decyzji przez pacjentów, zgadzając się z oświadczeniem FDA, że „wszystkie decyzje dotyczące odbudowy zębów i opcje leczenia powinny być podejmowane przez pacjenta i dentystę”.

Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne spopularyzowało zwodniczy termin „srebrne plomby”, aby konsumenci myśleli, że amalgamat składa się głównie ze srebra, podczas gdy w rzeczywistości zawiera on dwa razy więcej rtęci niż srebro

Widząc, jak w przeszłości zasady etyczne ADA były wykorzystywane przez stanowe komisje dentystyczne, aby uniemożliwić dentystom nawet informowanie pacjentów o fakcie, że rtęć jest kluczowym składnikiem amalgamatu, oraz o tym, jak ADA zwodniczo promowała amalgamat jako „srebrne wypełnienia”, ta zmiana, choć mała, jest lepsza niż nic.

W komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa amalgamatu dentystycznego z 24 września 2020 r. [kliknij w źródło] FDA podkreśla to również na swojej stronie z opisem urządzeń dentystycznych dla amalgamatu, która otrzymała ostatnią aktualizację [kliknij w źródło] 29 września 2020 r., zauważając, że:

„Amalgamat dentystyczny to mieszanina metali składająca się z ciekłej (elementarnej) rtęci i sproszkowanego stopu złożonego ze srebra, cyny i miedzi. Około połowa (50%) amalgamatu dentystycznego to rtęć elementarna wagowo. Właściwości chemiczne rtęci elementarnej pozwalają jej reagować z cząstkami stopu srebra / miedzi / cyny i związać je razem, tworząc amalgamat.

Plomby dentystyczne z amalgamatu są często określane jako „srebrne plomby” ze względu na ich wygląd podobny do srebra, chociaż użycie tego terminu nie jest zalecane, ponieważ termin ten nie wyjaśnia poprawnie materiałów w amalgamacie.”

Większość z nas, którzy walczyli o tę zaktualizowaną politykę FDA w zakresie amalgamatu przez ostatnią dekadę, wciąż jest w szoku, że w końcu to się stało i bez żadnego znaczącego ostrzeżenia. Tak, czy inaczej, jest to fantastyczna dobra wiadomość i dziękujemy wszystkim, którzy stoczyli z nami tę bitwę.

Zaktualizowane zalecenia FDA zmieniają wszystko, ponieważ gdy amalgamat zostanie uznany za zagrożenie dla określonych grup wysokiego ryzyka, nie potrzeba wiele, aby rozszerzyć tę decyzję na wszystkich ludzi.

Co znajduje się w „srebrnych plombach”?

Szacuje się, że 75% Amerykanów nie wie, że wypełnienia amalgamatowe zawierają w rzeczywistości 50% rtęci i nie jest to przypadek. Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne spopularyzowało zwodniczy termin „srebrne plomby”, aby konsumenci myśleli, że amalgamat składa się głównie ze srebra, podczas gdy w rzeczywistości zawiera on dwa razy więcej rtęci niż srebro.

Rtęć jest niezwykle silną neurotoksyną; nie potrzeba wiele, aby spowodować poważne szkody, ponieważ jest to absolutna trucizna. Gdybyś zmierzył ilość rtęci w typowym termometrze i umieścił ją w małym jeziorze, jezioro to zostałoby zamknięte z powodu zagrożeń środowiskowych.

Jednak ilości znacznie wyższe niż te są łatwo wkładane do ust, jeśli otrzymasz wypełnienie dentystyczne z amalgamatu „srebra”, ponieważ większość materiału w wypełnieniu to w rzeczywistości rtęć.

Leave a Reply