Emitel złożył apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia

Emitel złożył apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie - podała firma. W nieprawomocnym wyroku sąd nakazał Emitelowi wydanie spółce Magna Polonia wielomilionowych korzyści odniesionych z rzekomego naruszenia poufności.

Emitel złożył apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia

Emitel złożył apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie – podała firma. W nieprawomocnym wyroku sąd nakazał Emitelowi wydanie spółce Magna Polonia wielomilionowych korzyści odniesionych z rzekomego naruszenia poufności.

Zgodnie z informacją Emitela firma ta złożyła 20 grudnia br. apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy. W apelacji spółka domaga się zmiany wyroku i oddalenia pozwu w całości jako bezzasadnego.

Jak podano, apelacja dotyczy wyroku z 2 lipca 2021 roku, “w którym sąd nakazał Emitel wydanie spółce Magna Polonia wielomilionowych korzyści odniesionych z rzekomego naruszenia poufności”.

“Emitel stoi na stanowisku, że nigdy nie naruszył zobowiązania do zachowania poufności. Lektura uzasadnienia wyroku, doręczonego przez Sąd 6 grudnia 2021 roku, jedynie umocniła to przekonanie. Oczekujemy, że trwająca już ponad osiem lat sprawa znajdzie szybki finał w korzystnym dla Emitel rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Emitel posiada pełne wsparcie ze strony właściciela w podjęciu stanowczych działań w tym sporze, przede wszystkim, co do wniesienia apelacji od wyroku Sądu” – przekazała firma we wtorek.

Jak informowała w lipcu Magna Polonia, Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 2 lipca zasądził od spółki Emitel na rzecz Magna Polonia kwotę 163,74 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku wynosiły 99,7 mln zł. Ponadto sąd stwierdził, że koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej, ponosi w całości Emitel. Sąd oddalił powództwo w pozostałej części.

W grudniu 2013 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Emitelowi o zapłatę 185 mln zł w związku z roszczeniami dotyczącymi transakcji zbycia na rzecz Emitela właściciela Info-TV-Operatora. W ocenie Magna Polonia przy transakcji zbycia 100 proc. udziałów w kapitale spółki Romford Investments, będącej właścicielem operatora Info-TV-Operator, Emitel naruszył ciążące na nim “zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji”. Emitel uważał, że te roszczenia są bezpodstawne.

Emitel to operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.

Leave a Reply