Emeryci korzystający z Internetu mogą poprawić swoje funkcje poznawcze

Naukowcy z Lancaster University Management School, Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii oraz Trinity College Dublin zbadali funkcje poznawcze 2105 starszych osób z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE), które zbiera informacje o stanie zdrowia, historii zatrudnienia i statusie społeczno-ekonomicznym osób starszych.

Emeryci korzystający z Internetu mogą poprawić swoje funkcje poznawcze

Naukowcy z Lancaster University Management School, Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii oraz Trinity College Dublin zbadali funkcje poznawcze 2105 starszych osób z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE), które zbiera informacje o stanie zdrowia, historii zatrudnienia i statusie społeczno-ekonomicznym osób starszych.

Badani byli na emeryturze od 2004 roku. Naukowcy zbadali ich funkcje poznawcze zarówno w 2013, jak i 2015 roku. W teście zapamiętywania słów proszono o natychmiastowe przywołanie listy 10 słów, ponownie – pięć minut później.

Emeryci, którzy korzystali z Internetu byli w stanie przypomnieć sobie średnio o 1,22 słowa więcej w teście zapamiętywania w porównaniu z użytkownikami nieinternetowymi (co oznacza lepszy o około 8 proc. wynik testu). Emeryci, którzy korzystali z Internetu częściej byli mężczyznami, byli młodsi i lepiej wykształceni, a także zdrowsi – chociaż więcej pili i palili. Jednak efekty były bardziej znaczące u kobiet: emerytki – internautki potrafiły przypomnieć sobie dodatkowo 2,37 słowa, w porównaniu z rówieśniczkami, które nie korzystały z sieci.

„Nasze wyniki pokazują, że korzystanie z Internetu po przejściu na emeryturę prowadzi do znacznego zmniejszenia tempa pogorszenia funkcji poznawczych – powiedział dr Vincent O’Sullivan, współautor z Lancaster University Management School. – Co ciekawe, ten efekt ochronny okazał się najbardziej znaczący wśród kobiet (…) Wyniki były jednak również spójne wśród mężczyzn, którzy byli na emeryturze: użytkownicy potrafili przypomnieć sobie 0,94 więcej słów niż mężczyźni o podobnych cechach, którzy nie korzystali z Internetu”.

Naukowcy porównali funkcje poznawcze emerytów, którzy pracowali na stanowiskach, w których komputery były powszechne, z emerytami, którzy pracowali na stanowiskach, w których komputery nie były często używane. Na przykład wśród nauczycieli komputery stały się powszechne w miejscu pracy znacznie później niż w sektorach takich jak usługi finansowe. Ich wyniki wykazały, że osoby, które miały kontakt z komputerami przed przejściem na emeryturę, częściej korzystały z nich jako emeryci.

Przejście na emeryturę jest krytycznym okresem dla funkcyj poznawczych

Zaobserwowano również wyraźną różnicę we wzorcach korzystania z Internetu między krajami europejskimi – nie więcej niż 12 proc. emerytów korzystających z Internetu we Włoszech, w porównaniu z ponad 60 proc. w Danii.

„Badania wykazały, że przejście na emeryturę jest krytycznym okresem dla funkcji poznawczych, które zmniejszają się wraz z wiekiem i mogą być predyktorem szeregu kluczowych wyników zdrowotnych wśród osób starszych” – powiedział współautor Likun Mao, były doktorant Lancaster, obecnie w Trinity College Dublin.

Profesor Colin Green z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii dodał: „W naszym badaniu oszacowaliśmy modele statystyczne, które kontrolowały wiek osób, poziom wykształcenia, umiejętności zawodowe i lata od przejścia na emeryturę, więc jesteśmy przekonani, że nasze wyniki są solidne i powiązane tylko z korzystaniem z Internetu po przejściu na emeryturę. To odróżnia je od innych badań i rodzi interesujące pytanie co dokładnie w korzystaniu z Internetu napędza ten pozytywny wpływ na funkcje poznawcze. Bycie online może ułatwić życie emerytom, ale musimy jeszcze zrozumieć, które ze składających się na to zadań, jeśli w ogóle, prowadzą do poprawy wydajności poznawczej”.

Leave a Reply