Dlaczego srebro nie może już dłużej pozostać tak tanie?

Felieton Mateusza Oliwy Dlaczego srebro nie może już dłużej pozostać tak tanie?

A gdyby cena srebra zrównała się z innymi zyskami z aktywów od 1980 r.?

Nie jest to niespodzianką dla ludzi interesujących się tym tematem, ale srebro pozostaje jedną z najbardziej niedowartościowanych inwestycji, jakie można dziś kupić.

Niezależnie od niemal każdej klasy aktywów, z którą je porównać, srebro oferuje obecnie inwestorom lepszą wartość niż prawie wszystko inne.

Dużym powodem jest to, że jest to jeden z nielicznych aktywów, które wciąż są wyceniane poniżej szczytu z 1980 roku. Aktywa powinny oczywiście zyskać na wartości w ciągu 41 lat, ale nawet po inflacji cena srebra na obecnym poziomie nie wzrosła.

A jeśli tak? Co by było, gdyby cena srebra zrównała się z zyskami, które inne aktywa odnotowały od 1980 roku?

To może wydawać się nawet zabawne, ale najpierw przyjrzyjmy się zaktualizowanemu spojrzeniu na to, jak niedowartościowane srebro pozostaje…

Srebro kontra inne metale

W poniższych tabelach wymieniono maksima każdego składnika aktywów z 1980 r., aktualną cenę (na dzień 26 listopada) oraz procent zysku lub straty w tym 41-letnim okresie.

Zacznijmy od metali. Sprawdźmy, ile zyskał każdy metal ze swojego szczytu z 1980 r. – z wyjątkiem srebra.

Srebro kontra inne metale
Srebro kontra inne metale

Miedź, ołów, nikiel, cynk, cyna, ruda żelaza, platyna, pallad, rod, złoto, srebro.

Wszystkie metale mają wzrosty  dwu – lub trzycyfrowe (i jeden czterocyfrowy). Ale nie srebro; pozostaje o 53% poniżej najwyższego poziomu sprzed 41 lat.

Dopiero zaczynamy…

Srebro kontra ropa i drewno

Oto porównanie srebra do drewna i ropy.

Srebro kontra ropa i drewno
Srebro kontra ropa i drewno

Drewno, olej opałowy, ropa, srebro.

Pomimo ostatniego spadku cen, tarcica jest ponad trzykrotnie wyżej niż w 1980 roku. Olej opałowy wzrósł ponad dwukrotnie. Obecna ropa naftowa jest poniżej szczytu z 1980 r., ale nie tak bardzo jak srebro.

Srebro a towary spożywcze

Srebro a towary spożywcze
Srebro a towary spożywcze

Kukurydza, ziarna soi, pszenica, wołowina, kawa, cukier, srebro.

Wszystkie wzrosły dwucyfrowo od czasu ich szczytu w 1980 roku, z wyjątkiem cukru, którego spożycie spadło, z uwagi na złą sławę, którą mu przypisano, w kontekście jego wpływu na zdrowie.

Srebro a nieruchomości i główne indeksy amerykańskie

Srebro a nieruchomości i główne indeksy amerykańskie
Srebro a nieruchomości i główne indeksy amerykańskie

S&P 500, Dow Jones, nieruchomości, srebro.

ndeks S&P 500 wzrósł ponad 31 razy od 1980 roku, Dow ponad 10 razy, a ceny domów prawie pięciokrotnie (zaznaczam, że ceny tyczą się rynków amerykańskich, nie polskich). Natomiast srebro pozostaje o 53% poniżej swojego maksimum z 1980 roku.

Jaka byłaby cena srebra, gdyby odpowiadała zyskom, jakie te wszystkie inne aktywa odnotowały od 1980 roku?

Oto odpowiedź, obliczona na podstawie rekordu srebra z 1980 r. wynoszącego 50 USD…

Tabela przewidywana cena srebra

Od lewej: wszystkie wymienione wcześniej aktywa, ich różnica w kursie (procentowo), versus 1980r., cena srebra, jeśli odpowiadałaby ich wzrostowi od 1980r.

Srebro byłoby zdecydowanie wyżej. W rzeczywistości w prawie dwóch trzecich przypadków cena byłaby trzycyfrowa. Średnia cena wynosiłaby 250,28 USD.

Tylko dopasowanie do obecnej ceny ropy i cukru spowodowałoby, że cena srebra byłaby niższa niż 50 dolarów.

Z tego wszystkiego wychodzą dwa przesłania…

Frustrujące może być obserwowanie wzrostu cen innych aktywów, podczas gdy srebro pozostaje słabe. Ale są dwie rzeczywistości, które stoją nam przed oczami:

1) Srebro jest najbardziej niedowartościowanym aktywem, jaki inwestor może teraz kupić. To nie będzie trwać w nieskończoność.

2) Srebro jest metalem monetarnym, a biorąc pod uwagę niepewną naturę systemu monetarnego, znaczenie jego utrzymania – i jego potencjału wzrostowego – jest ogromne.

Opierając się na tym historycznym przeglądzie i prawdopodobnej ścieżce na przyszłość, myślę, że niektóre z największych zysków w ciągu najbliższych kilku lat będą pochodzić ze srebra.

Leave a Reply