Departament Stanu USA zaniepokojony wzrostem antysemityzmu w Niemczech

Departament Stanu USA, zapytany przez PAP o opinię na temat rosnących ataków na Żydów, synagogi i instytucje żydowskie w Niemczech, odpowiedział, że jest głęboko zaniepokojony wciąż wzrastającym antysemityzmem.

Departament Stanu USA zaniepokojony wzrostem antysemityzmu w Niemczech

Departament Stanu USA, zapytany przez PAP o opinię na temat rosnących ataków na Żydów, synagogi i instytucje żydowskie w Niemczech, odpowiedział, że jest głęboko zaniepokojony wciąż wzrastającym antysemityzmem.

W reakcji na eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem a Strefą Gazy nasiliła się liczba ataków na Żydów w Niemczech. Policja donosiła o napadach na synagogi, instytucje żydowskie, podpaleniach flag Izraela oraz brutalnych atakach na wyznawców judaizmu.

Z kolei w 2020 roku niemiecka policja odnotowała najwięcej przestępstw przeciwko Żydom od początku prowadzenia statystyk. Średnio każdego dnia w Niemczech dochodzi do sześciu ataków na Żydów.

Departament Stanu zapytany przez PAP podkreślił zaangażowanie administracji urzędującego prezydenta USA Joe Bidena w walkę z antysemityzmem w kraju oraz za granicą. Instytucja powołała się na słowa prezydenta, że „każdy z nas musi być czujny i otwarcie przeciwstawiać się odradzającej się fali antysemityzmu oraz innych form bigoterii czy nietolerancji u nas czy dookoła świata”.

Wzrastająca liczba i incydentów  antysemityzmu

„Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone wciąż wysokimi poziomami – a w niektórych miejscach wzrastającymi liczbami incydentów – antysemityzmu w wielu krajach. Stany Zjednoczone nie są obojętne na te incydenty i musimy traktować poważnie przemoc, która często towarzyszy antysemityzmowi oraz niebezpieczne kłamstwa, które leżą u jej podłoża. Musimy zestawiać kłamstwa z faktami oraz odpowiadać sprawiedliwością na przestępstwa na tle nienawiści” – przekazano w oświadczeniu dla PAP.

Departament Stanu podał jakie wysiłki zamierza podjąć żeby zwalczać antysemityzm na świecie, wśród nich znalazło się m.in.: „rozpoznawanie oraz potępianie przejawów antysemityzmu; budowanie koalicji w celu promowania tolerancji; praca z sojusznikami i partnerami żeby zapewnić fizyczne bezpieczeństwo społecznościom żydowskim, pomoc krajom w rejestrowaniu przypadków, śledztwie, stawianiu oskarżeń oraz wyznaczaniu odpowiednich kar za przestępstwa na tle nienawiści”.

Centralna Rada Żydów o niemieckim antysemityzmie: Życie żydowskie wciąż jest zagrożone

W oświadczeniu wydanym dla PAP zapewniono, że przedstawiciele Departamentu Stanu spotykają się z przywódcami rządów innych krajów, społeczeństwami obywatelskimi oraz wspólnotami religijnymi na całym świecie aby „realizować priorytety polityczne” i omawiać kroki jakie można podejmować w walce z antysemityzmem oraz – szerzej – w promowaniu wolności Żydów. W tym celu angażują się w działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście

Leave a Reply