Dane MZ: W minionym roku w Polsce poprzez aborcję zamordowano 1076 dzieci

W minionym roku w szpitalach przeprowadzono 1076 "zabiegów przerwania ciąży", z czego 1053 z powodu upośledzenia lub ciężkiej choroby płodu – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Podobnie, jak w minionych latach, najwięcej aborcyj było na Mazowszu, najmniej na Podkarpaciu.

Dane MZ: W minionym roku w Polsce poprzez aborcję zamordowano 1076 dzieci

W minionym roku w szpitalach przeprowadzono 1076 „zabiegów przerwania ciąży”, z czego 1053 z powodu upośledzenia lub ciężkiej choroby płodu – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Podobnie, jak w minionych latach, najwięcej aborcyj było na Mazowszu, najmniej na Podkarpaciu.

Z danych MZ wynika, że w 2020 r. w szpitalach przeprowadzono 1076 morderstw na nienarodzonych dzieciach. Dla porównania, w 2019 r. resort zdrowia informował o 1110 aktach barbarzyńskiego rozszarpania niewiniątek.

Z 1076 zbrodni wykonanych w minionym roku zdecydowaną większość – 1053 morderstwa – przeprowadzono po tym, jak badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Mordowanie nienarodzonych

Najczęstszym rozpoznaniem była trisomia 21 (zespół Downa): w 191 przypadkach bez współistniejących wad somatycznych, a w 182 przypadkach z wadami somatycznymi.

Innym częstym rozpoznaniem – 181 przypadków – były wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym. W 159 przypadkach rozpoznano wadę dotyczącą jednego układu lub organu.

W 88 przypadkach rozpoznanie wskazywało na trisomię 13 lub trisomię 18 ze współistniejącymi wadami somatycznymi, a w 50 przypadkach na trisomię 13 lub trisomię 18 bez współistniejących wad. Pozostałe rozpoznania to m.in. zespoły genetyczne z obrzękiem płodu i zespół Turnera ze współistniejącymi wadami somatycznymi.

Ponadto w 21 przypadkach zamordowano dzieci, ponieważ ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety. Były także dwa przypadki morderstw na niewiniątkach, ponieważ zachodziło jedynie podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt lub kazirodztwo).

Najwięcej „zabiegów” przerwania ciąży odbierających życie niewinnych dzieci przeprowadzono w szpitalach w woj. mazowieckim (239), pomorskim (147), śląskim (123) i w łódzkim (112). Jednego morderstwa dokonano na Podkarpaciu – w ostatnich latach w tym województwie nie rejestrowano żadnych czynów tak barbarzyńskich jak odebranie życia nienarodzonym. Poza tym mniej niż dwadzieścia aborcji wykonano w woj. lubelskim (12) i świętokrzyskim (19).

Trzecia przesłanka niezgodna z Konstytucją

Obecnie zgodnie z Ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest dostępna w dwóch przypadkach – gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego.

To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą trzecią przesłankę z ustawy, która pozwalała na przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę płodu. Przepis ten przestał obowiązywać 27 stycznia 2021 r. wraz z publikacją wyroku TK.

W przypadku czynu zabronionego aborcja jest możliwa, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Do zamordowania dziecka wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku nastolatki powyżej 13 lat jest wymagana również jej pisemna zgoda. W przypadku małoletniej poniżej 13 lat jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana także jej pisemna zgoda, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego do przerwania ciąży jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego.

Leave a Reply