Czarnek: wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w roku szkolnym 2021/2022

Minister Czarnek zapowiedział, że priorytetem w roku szkolnym 2021/2022 będzie... wychowanie do życia w rodzinie.

Minister Czarnek zapowiedział, że priorytetem w roku szkolnym 2021/2022 będzie… wychowanie do życia w rodzinie.

Szef MEiN uczestniczył w poniedziałek w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie. W związku z sytuacją pandemiczną kongres w tym roku odbywał się zdalnie.

„Wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z nauczycielami-konsultantami, którzy opiekują się nauczycielami wychowania do życia w rodzinie. Dziś w gronie wszystkich nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w tym kongresie będziemy rozmawiali na temat przyszłości tego przedmiotu, przedmiotu niezwykle ważnego” – powiedział minister.

Hiszpania: LGBT w szkołach od wczesnej podstawówki

Czarnek zapowiedział, że w dokumencie Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa Wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

Co roku – najczęściej w czasie wakacji – szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Nauczyciele będą mogli uzyskiwać uprawnienia do nauczania wychowania do życia w rodzinie

„W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki” – powiedział szef MEiN.

„Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami” – mówił Czarnek.

UK: Uczelnie przestaną wymagać znajomości ortografii i gramatyki, bo… „ma to być rasistowskie”

Podkreślił, że „nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach muszą zyskać jeszcze większa rangę i jeszcze większą wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i przyszłość naszego państwa”. „Widzimy to dokładnie w dobie tego kryzysu rodziny, który również w Polsce niestety daje o sobie znać” – dodał.

USA: Władze stanu Oregon będą walczyć z rasizmem w nauczaniu matematyki

Leave a Reply