WAŻNE! UK: Nadchodzi COVID19 DATASTORE. Jeśli nie wyrejestrujesz się do 23 czerwca, NHS udostępni całą twoją dokumentację medyczną!

Po 23 czerwca NHS planuje przekazać dokumentację medyczną bez wiedzy i zgody pacjentów. Wrażliwe dane na temat zdrowia psychicznego i seksualnego, rejestrów karnych i nadużyć trafią do osób trzecich. NHS ogłosił stworzenie „Covid19 datastore”. Przeczytaj, jak skutecznie chronić swoje dane.

WAŻNE! UK: Nadchodzi COVID19 DATASTORE. Jeśli nie wyrejestrujesz się do 23 czerwca, NHS udostępni całą twoją dokumentację medyczną!

Po 23 czerwca NHS planuje przekazać dokumentację medyczną bez wiedzy i zgody pacjentów. Wrażliwe dane na temat zdrowia psychicznego i seksualnego, rejestrów karnych i nadużyć trafią do osób trzecich. NHS ogłosił stworzenie „Covid19 datastore”. Przeczytaj, jak skutecznie chronić swoje dane.

NHS England, czyli angielski oddział Narodowej Służby Zdrowia w Wielkiej Brytanii, buduje wielką bazę danych, która zawierać będzie poufne informacje, do których dostęp po 23 czerwca będą miały osoby i firmy trzecie.

Jak podaje Financial Times, angielski NHS przygotowuje się do zmiany systemu archiwizowania danych medycznych 55 milionów pacjentów. Dzięki nowemu systemowi dane wrażliwe zostaną przekazane osobom, czy firmom trzecim.

Informacje na temat zdrowia psychicznego i seksualnego, rejestrów karnych i nadużyć, staną się w pełni dostępne, a co najważniejsze legalnie rozpowszechniane bez zgody i świadomości pacjenta. Nie wiemy, tak na prawdę, z iloma podmiotami współpracowała będzie narodowa służba zdrowia. Co ważniejsze, nie wiemy, z kim te podmioty będą dzieliły się naszymi danymi wrażliwymi.

UK: Wielka, Faszystowska, Tęczowa, Socjalistyczna, Marksistowska Brytania 2021. Jakub Andrzej Grygowski w szczerym wywiadzie dla NCzas!

Nowy Plan brytyjskiego Nowego Ładu – Covid19 DataStore

NHS Digital, zarządzający systemami informatycznymi służby zdrowia, potwierdził plan połączenia dokumentacji medycznej każdego pacjenta w Anglii zarejestrowanego u GP (lekarza pierwszego kontaktu).

Portal wyjaśnia, że dane będą dostępne dla akademickich i komercyjnych stron trzecich do celów badawczych i planowania.

Cori Crider, współzałożycielka Foxglove, grupy zajmującej się prawami cyfrowymi, powiedziała: „Wszyscy chcemy, aby NHS wyszła z pandemii silniejsza”, ale zauważyła, że NHS „całkowicie przemilczała” to, kto miałby dostęp do danych.

Foxglove połączył siły z globalnym serwisem dziennikarskim openDemocracy, aby rozpocząć działania prawne.

“Podejmujemy działania w celu ochrony ogromnych zasobów danych zdrowotnych NHS przed wykorzystaniem przez prywatne firmy.” – możemy przeczytać na stronie organizacji.

NHS ma ogromną ilość danych – w tym dane medyczne o każdym z nas w Wielkiej Brytanii. To bardzo cenne dane. Według jednego z ostatnich szacunków firmy księgowej Ernst & Young, są warte prawie 10 miliardów funtów rocznie.

Pod koniec marca NHS ogłosił, że współpracuje z wieloma prywatnymi firmami nad stworzeniem „Covid19 datastore”. Niektóre z firm, to znani giganci, jak: Google, Amazon, czy Microsoft.

Na pewno są to firmy posiadające wiedzę specjalistyczną i technologię, ale nie mają najlepszej reputacji, jeśli chodzi o poszanowanie naszej prywatności i wolności słowa.

UK: Pfizer BioNtech dla dzieci w wieku 12-15 lat zatwierdzony przez MHRA

NHS England and Improvement utworzy magazyn danych, aby umieścić wiele ich źródeł w jednej, bezpiecznej lokalizacji. To właśnie nazywamy backendem lub początkowym magazynem.

Dane potrzebne do informacji o Covid-19 będą pochodzić z NHS i opieki społecznej oraz od organizacji partnerskich.

Będą się tam zawierać dane z serwisu online/call center osób dzwoniących pod numer 111, z bazy danych NHS Digital i dane wyników testu Covid-19 z Public Health England.

Konsolidując informacje z całej bazy danych NHS i organizacji partnerskich, platforma będzie mogła zapewnić decydentom dokładniejszy wgląd w stan organizacji pomocy medycznej w danym czasie.

Będzie to obejmowało takie dane, jak: obecny poziom obłożenia w szpitalach z podziałem na łóżka ogólne oraz łóżka specjalistyczne i/lub intensywnej opieki, aktualną pojemność oddziałów A&E i aktualny czas oczekiwania, statystyki dotyczące długości pobytu pacjentów z Covid-19.

Nasze dane warte £10 miliardów rocznie

Według raportu Ernst & Young dane przechowywane przez NHS mogą być warte prawie 10 miliardów funtów rocznie dzięki oszczędnościom operacyjnym, lepszym wynikom pacjentów i korzyściom dla gospodarki.

Raport uwzględnia wartości handlowe firm zajmujących się zdrowiem i naukami przyrodniczymi ze „znaczącymi zasobami danych pacjentów”, a także niedawne transakcje handlowe z udziałem firm i danych pacjentów.

Biorąc pod uwagę 55 milionów pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, a także skarbnicę informacji o zdrowiu, samopoczuciu, czy przebytych chorobach posiadanych przez NHS, Ernts & Young szacuje wartość Danych NHS na 9,6 miliarda funtów rocznie.

DNA podbija stawkę?

Wartość tych zestawów danych wzrasta, gdy można je połączyć, na przykład łącząc podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną z profilami genomowymi:

  • Agregatorzy danych genomowych pozyskali kapitał od firm private equity i farmaceutycznych o szacunkowej wycenie ponad 1500 GBP za jedną próbkę DNA;
  • Oferty łączące dane genomowe i fenotypowe z kartotek pacjentów zostały wycenione na kwotę od 1000 do 5000 GBP za dane pacjenta;
  • Partnerstwa łączące dane genomowe i fenotypowe z kartotek pacjentów zostały wycenione na kwotę od 1000 do 5000 GBP za dane każdego z nas, ocenia raport.

Zdobywca nagrody Nobla: COVID-19 na pewno został uwolniony z laboratorium w Wuhan, zawiera DNA wirusa HIV!

Znów Bill Gates?

W związku z kryzysem wywołanym działaniami rządu, państwowe firmy zmuszone były skorzystać z pomocy jednych z najbardziej nowatorskich i doświadczonych firm z całego brytyjskiego sektora technologicznego.

Microsoft wspiera zespoły techniczne NHSX i NHS England, które zbudowały magazyn danych zaplecza na platformie chmurowej Microsoft Azure, aby przenieść wiele źródeł danych w jedną, bezpieczną lokalizację. Obowiązuje umowa dotycząca przetwarzania danych G-cloud.

Palantir Technologies UK dostarcza oprogramowanie Palantir Foundry, które obsługuje platformę danych typu front-end. Firma Palantir, która została opracowana głównie w Wielkiej Brytanii, umożliwia integrację, czyszczenie i harmonizację różnych danych w celu opracowania jednego źródła prawdy, które będzie wspierać podejmowanie decyzji.

Amazon Web Services (AWS) pomaga zapewnić infrastrukturę i technologie, które umożliwiają NHSX i jej partnerom szybkie i bezpieczne uruchomienie nowej platformy reagowania na Covid-19 dla krytycznych usług publicznych w czasie, gdy ważne jest dla organizacji sektora publicznego i prywatnego współpracować w walce z tym kryzysem. AWS ma najwyższy wynik przyznany przez zestaw narzędzi NHS Data Security & Protection (DSP).

Google: NHS bada wykorzystanie narzędzi z rodziny G Suite, aby umożliwić NHS zbieranie w czasie rzeczywistym krytycznych informacji na temat reakcji szpitali na Covid-19.

USA: Nastolatek ląduje w szpitalu z trzema zakrzepami w mózgu po podaniu szczepionki COVID-19 firmy Pfizer BioNtech

Wypełnij formularz i podziel się tym artykułem z innymi!

Pomimo zapewnień NHS, że gromadzone dane byłyby jedynie zagregowanymi danymi operacyjnymi, takimi jak poziom zajętości szpitali i pojemność pogotowia ratunkowego, oraz że nie będą zawierać żadnych możliwych do zidentyfikowania danych pacjenta, Rosa Curling, wcześniej wspomniana prawniczka w Foxglove, napisała, że ma „poważne obawy” co do legalności przeniesienia danych.

Największe zagrożenie stanowi brak udzielonej wyraźnej zgody każdego z obywateli będącym w systemie NHS. A jak wiemy, jeśli coś jest wprowadzane pod przymusem i nie do końca nagłaśniane, mogą rodzic się podejrzenia co do zasadności i zamiarów państwa.

„Bardzo niewielu członków społeczeństwa będzie świadomych, że nowe przetwarzanie jest nieuchronne, wpływające bezpośrednio na ich medyczne dane osobowe”.

Pacjenci mają czas do 23 czerwca na zrezygnowanie, wypełniając ten formularz i zanosząc go do swojego lekarza rodzinnego, zanim ich dane staną się trwałą i nieodwracalną częścią nowego zestawu danych.

Źródło: NHS
Źródło: NHS
Źródło: NHS
Źródło: NHS

Pacjenci, którzy zrezygnują po terminie, mogą zatrzymać przesyłanie przyszłych danych do nowego systemu. Wcześniejsze informacje będą już jednak w bazie danych.

Zachęcamy do dzielenia się tym artykułem z innymi, mieszkającymi na terenie Anglii, by każdy mógł podjąć świadomą decyzję odnośnie przechowywania ich wrażliwych danych medycznych.

Podobna sytuacja z pobieraniem organów

Anglia wprowadziła już taki rodzaj wymuszenia udziału w zmianach przeprowadzanych przez rząd w przypadku zgody na pobranie organów osoby zmarłej.

Oznacza to, że od wiosny 2020 r. wszystkie osoby dorosłe w Anglii będą uważane po śmierci za potencjalnych dawców narządów, chyba że uprzednio wprowadziły do rejestru swój sprzeciw wobec oddawania lub znajdują się w jednej z grup wyłączonych.

Państwo z góry założyło, że każdy z nas chce przekazać swoje narządy po śmierci i jedyną zmianą w tej kwestii jest aktywne działanie każdego z nas poprzez wypełnienie formularza.

Najnowsze badanie ujawnia problemy z bezpieczeństwem i skutecznością maseczek!

Leave a Reply