COVID-19: Odnotowano w Polsce 1558 niepożądanych odczynów poszczepiennych!

W zamieszczonym na rządowych stronach bieżącym raporcie dotyczącym NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19, znajdują się też informacje o zgonach pacjentów. Odnotowano je w styczniu - m.in. pod datami: 22.01. 25.01., 27.01., 29.01 (dwie osoby) oraz w lutym – 1.02., 2.02., 3.02. (dwie osoby), 4.02. oraz 5.02.

Szczepionka Pfizera przeciw COVID- 19

W zamieszczonym na rządowych stronach bieżącym raporcie dotyczącym NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19, znajdują się też informacje o zgonach pacjentów. Odnotowano je w styczniu – m.in. pod datami: 22.01. 25.01., 27.01., 29.01 (dwie osoby) oraz w lutym – 1.02., 2.02., 3.02. (dwie osoby), 4.02. oraz 5.02.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące, w określonym czasie po iniekcji, pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.

Inne odczyny – poza łagodnymi, czyli zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia – jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

W zamieszczonym na rządowych stronach bieżącym raporcie dotyczącym NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19, znajdują się też informacje o zgonach pacjentów. Odnotowano je w styczniu – m.in. pod datami: 22.01. 25.01., 27.01., 29.01 (dwie osoby) oraz w lutym – 1.02., 2.02., 3.02. (dwie osoby), 4.02. oraz 5.02.

Przy informacji o śmierci pacjentki z 25 stycznia widnieje wpis, że „według lekarza jej zgon nie pozostaje w związku z podaniem szczepionki”. Z kolei pod datą 29 stycznia zapisano, że zgon nastąpił trzy dni po szczepieniu. „Brak pewności, czy szczepienie mogło mieć wpływ na zgon, zdarzenie zostaje zgłoszone jako NOP” – wskazano.

Informację o rozpoznaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany o te przypadki przekazał, że „informację o rozpoznaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych lekarz zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP” – donosi PAP.

Odbywa się to – jak wyjaśnił – z poziomu gabinetowego systemu informatycznego gabinet.gov.pl. Zaznaczył, że obowiązek zgłoszenia NOP w ramach prowadzonego i na rzecz nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

„Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi dane epidemiologiczne o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie informacji ze zgłoszeń i prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych; przekazuje kopie zgłoszenia NOP do URPL i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) będącego krajową jednostką specjalistyczną w zakresie nadzoru epidemiologicznego” – przekazał rzecznik.

Dane zawarte w zgłoszeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego – jak dodał – są następnie weryfikowane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w razie potrzeby są uzupełniane, a także sprawdzana jest prawidłowość kwalifikowania rodzaju i stopnia ciężkości niepożądanego odczynu poszczepiennego opisana w zgłoszeniu. Zbiorcze dane posiada Główny Inspektorat Sanitarny.

„Ministerstwo Zdrowia nie posiada kompetencji do oceny zgłoszenia i nie może potwierdzić, że szczepionka przyczyniła się w danym przypadku do śmierci pacjenta. Po wystąpieniu NOP prowadzone jest dochodzenie prowadzone we współpracy przez PSSE, NIZP-PZH, organy inspekcji farmaceutycznej oraz producenta czy wystąpienie NOP pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem” – zaznaczył Andrusiewicz.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Wykonano dotąd ponad 1,7 mln szczepień; dwie dawki dostało ponad 482 tys. osób.

Mimo, że producenci szczepionek zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za skutki uboczne zastosowania preparatu, a szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon ostrzega, że „świat powinien przygotować się na to, że mimo stosowania szczepionek koronawirus pozostanie wśród nas”, rząd w dalszym ciągu prowadzi propagandowe akcje zachęcające do szczepienie. Natomiast informacje o skutkach ubocznych są pomijane przez władze.

Leave a Reply