Coraz więcej policjantów z Chicago odchodzi z pracy z powodu złego nastawienia mieszkańców

Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku 367 policjantów chicagowskich przeszło na emeryturę. Narzekają, że miejscowa społeczność traktuje ich jak wrogów.

Coraz więcej policjantów z Chicago odchodzi z pracy z powodu złego nastawienia mieszkańców

Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku 367 policjantów chicagowskich przeszło na emeryturę. Narzekają, że miejscowa społeczność traktuje ich jak wrogów.

“Ludzie widzą w nas wrogów, a my nimi nie jesteśmy. Wszystko, co staramy się zrobić, to pomóc społeczności miasta Chicago” – cytuje telewizja CBS jednego z funkcjonariuszy. Miał za sobą prawie 25 lat w pracy, w ciągu ostatniego roku przeszedł na emeryturę.

Z danych rejestrów publicznych wynika, że w 2017 roku 37 funkcjonariuszy odeszło z Departamentu Policji w Chicago (CPD) jeszcze przed uzyskaniem uprawnień do emerytury. W tym roku do tej pory ich liczba się niemal podwoiła i wynosi 68.

Czarnoskóra burmistrz Chicago została pozwana za rasizm wobec białych

„W 2018 roku było 339 emerytur. W następnym roku, w 2019, było ich 475. W 2020 roku było 560 odchodzących na emeryturę. A już w tym roku tylko do czerwca 367” – wylicza CBS.

Stacja przytacza wypowiedź jednego z funkcjonariuszy, który odszedł z departamentu z licznymi pochwałami, ale miał już wszystkiego dosyć.

“Plują na nas. Rzuca się w nas różnymi rzeczami, oni się z nami biją. Ludzie protestują, wyzywają nas i są to nie tylko protestujący” – mówił emerytowany policjant.

Jego zdaniem szeregowi pracownicy CPD nie mają ze strony szefa policji i burmistrza należytego wsparcia, którego potrzebują do wykonywania swoich obowiązków.

“Grożą nam pozwami sądowymi, oskarżeniami, zwalniają z pracy. (…) Wykonujemy naszą pracę najlepiej jak potrafimy. Stańcie po naszej stronie. Nie odrzucajcie nas na bok” – apelował.

Za inny powód masowych odejść uznał obowiązkowe 12-godzinne zmiany w celu zwiększenia patroli w całym mieście.

Władze Chicago zaopatrzą uczniów publicznych szkół w darmowe prezerwatywy

W oświadczeniu dla CBS Departament Policji w Chicago podkreślił, że w całym kraju rośnie liczba osób odchodzących na emeryturę. Poziom zatrudnienia w mieście określił jako odpowiedni. Powiadomił, że wznowiono zajęcia na Akademii Policji zawieszone z powodu pandemii Covid-19. Za priorytet uznał dbałość o dobre samopoczucie funkcjonariuszy.

Leave a Reply