Brak poprawek Senatu do nowelizacji dotyczącej edukacji domowej

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczącej edukacji domowej. Nowela znosi wymóg rejonizacji i posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczącej edukacji domowej. Nowela znosi wymóg rejonizacji i posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja znosi obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

Projekt noweli przygotowała grupa posłów PiS. Autorzy projektu podnosili, że jest on spełnieniem postulatów rodziców.

UK: Edukacja Domowa |Rodzice Pozywają Urząd Miasta. Szansa Na Historyczny Precedens

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły wybranej przez rodziców. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez szkołę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne.

W listopadzie ub.r. w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji MEiN podało, że w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów. W czwartek w Senacie wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski podał, że w edukacji domowej uczy się obecnie około 20 tys. uczniów.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe trafi teraz do prezydenta.

Adam Niedzielski: W ciągu dwóch tygodni pierwsze wyniki badań klinicznych amantadyny

Leave a Reply