Będą kolejne poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejmowa komisja zajmie się nim w czwartek

Sejmowa komisja sprawiedliwości najprawdopodobniej w czwartek będzie kontynuowała posiedzenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Kolejny pakiet poprawek złożyła Solidarna Polska."My mamy swoje poprawki" - powiedział zaś poseł PiS, szef komisji Marek Ast.

Sejmowa komisja sprawiedliwości najprawdopodobniej w czwartek będzie kontynuowała posiedzenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Kolejny pakiet poprawek złożyła Solidarna Polska.”My mamy swoje poprawki” – powiedział zaś poseł PiS, szef komisji Marek Ast.

W środę komisja przez ponad cztery godziny kontynuowała rozpatrywanie projektów zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Komisja od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN – prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Komisja omawia poszczególne punkty prezydenckiego projektu.

Na razie komisja jest przy 20. punkcie spośród blisko 80 zmian przepisów, które zawiera ten projekt. Środowe posiedzenie poświęcone było głównie omawianiu zawartego w projekcie prezydenta „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”, dającego każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Solidarna Polska do całego projektu już wcześniej złożyła ponad 20 poprawek. Główne z nich dotyczyły wykreślenia instytucji „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”. W środę posłowie z komisji nie poparli tych poprawek, choć blisko połowa głosujących (11 posłów) wstrzymała się od głosu.

„Prace dalej trwają, nie ma żadnych wiążących rozstrzygnięć (…) PiS się wstrzymało, więc rozumiemy, że mamy jeszcze czas, żeby przekonać do tych poprawek” – skomentował wiceminister sprawiedliwości i polityk SP Sebastian Kaleta.

Jednocześnie SP złożyła kolejny pakiet poprawek. Dotyczą one m.in. kwestii przewinień dyscyplinarnych sędziów, w tym sytuacji, gdy przy wydaniu orzeczenia „doszło do poważnych i całkowicie niedopuszczalnych zachowań ze strony sędziego”, w tym umyślnego naruszania przepisów prawa.

„Chcemy, żeby wszystkie sprawy w SN były losowane w systemie losowania sędziów do spraw, tak jak w sądzie powszechnym” – powiedział Kaleta o innej z zapowiedzianych poprawek.

Przewodniczący komisji poseł Ast stwierdził, że w jej pracach „jest jeszcze czas na ewentualne poprawki, korekty”. „My mamy swoje poprawki, też je będziemy składać” – zapowiedział. Jedna z nich – jak poinformował Ast – ma dotyczyć „wyłączenia odpowiedzialności sędziów za treść orzeczeń”.

Jak dodał przewodniczący, komisja najprawdopodobniej będzie kontynuowała prace nad projektem w czwartek, ale ich zakończenia należy się spodziewać „raczej na kolejnym posiedzeniu” Sejmu. Nie jest też na razie znana godzina rozpoczęcia ewentualnego czwartkowego posiedzenia komisji.

Projekt prezydenta zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Leave a Reply