Aresztowania w gestapowskim stylu [VIDEO]

Doktor Heiko Schoning aresztowany, za mówienie prawdy. Wczoraj w Londynie, na Trafalgar Square odbył się wielotysięczny protest, w odpowiedzi na bezprawne, drakońskie ograniczenia, nakładane na obywateli Wielkiej Brytanii. Jednym z mówców był Doktor Heiko Schoning, lekarz z Niemiec, który stoi też na czele wolnościowego ruchu ,,Lekarze dla oświecenia''. Tłumaczył zgromadzonym jak Niemcy widzą dzisiejsze wydarzenia, w świetle lat 30tych ubiegłego wieku.

Doktor Heiko Schoning aresztowany, za mówienie prawdy.

Wczoraj w Londynie, na Trafalgar Square odbył się wielotysięczny protest, w odpowiedzi na bezprawne, drakońskie ograniczenia, nakładane na obywateli Wielkiej Brytanii. Jednym z mówców był Doktor Heiko Schoning, lekarz z Niemiec, który stoi też na czele wolnościowego ruchu ,,Lekarze dla oświecenia”. Tłumaczył zgromadzonym jak Niemcy widzą dzisiejsze wydarzenia, w świetle lat 30tych ubiegłego wieku.

Aresztowanie człowieka, który pokojowo protestuje przeciw rządowi, mówiącego niewygodną prawdę, tylko potwierdza jego słowa.

 

Leave a Reply