Arcybiskup Gądecki apeluje o uruchomienie korytarzy humanitarnych na granicy z Białorusią

Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego - mówił w czwartek abp Gądecki i zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych na granicy polsko-białoruskiej.

Arcybiskup Gądecki apeluje o uruchomienie korytarzy humanitarnych na granicy z Białorusią

Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego – mówił w czwartek abp Gądecki i zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych na granicy polsko-białoruskiej.

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dokonał w czwartek aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi.

W homilii wygłoszonej w trakcie mszy św. hierarcha podkreślił, że świętego Józefa można nazwać patronem czasów kryzysu. Jak mówił, św. Józef został postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im. “On dobrze wiedział, co to znaczy cierpieć, lękać się, niepokoić, zmagać z wątpliwościami, ale też wiedział, co z tym dalej robić” – wskazał.

„Także my żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu. Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej – pozbawionej uwikłań w partyjne zależności – kontroli. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie” – zaznaczył.

Abp Gądecki: apeluję o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych

Hierarcha wskazał, że w zróżnicowanym społeczeństwie spory czy rywalizacje są czymś naturalnym, a Kościół zdaje sobie sprawę, że w historii nieuchronnie powstają konflikty interesów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i że wobec nich chrześcijanin musi często zająć stanowisko zdecydowane i konsekwentne. “Godziwe zaangażowanie w konflikt polityczny czy społeczny może być przecież formą walki o wolność, sprawiedliwość, słuszne prawa słabszych czy wyzyskiwanych” – podkreślił.

Hierarcha zaznaczył, że “do starych konfliktów w ostatnim czasie doszedł nowy na granicy polsko – białoruskiej, gdzie dokonuje się instrumentalizacja migrantów dla celów politycznych”.

“Apeluję w tym momencie o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 r. deklaruje Caritas Polska. Ten, sprawdzony już w innych państwach, mechanizm pozwala w bezpieczny, w pełni kontrolowany sposób nieść konkretną pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom wojen i prześladowań” – powiedział.

„Podobnie też rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku naszym siostrom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa – w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi dostaniem się do wymarzonego raju w Europie. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary” – dodał abp Gądecki.

Leave a Reply