Apel szefów MSW Polski, Łotwy, Estonii i Litwy. Wzywają organizacje humanitarne do współpracy z władzami Białorusi

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński wystosował w piątek wraz ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Łotwy, Austrii i Estonii list do organizacji międzynarodowych i pozarządowych, w którym zaapelowano o „podjęcie współpracy” z białoruskimi władzami w celu zorganizowania pomocy dla osób, dla których przyjazd na terytorium krajów UE został „zorganizowany przez białoruskie władze”.

Apel szefów MSW Polski, Łotwy, Estonii i Litwy. Wzywają organizacje humanitarne do współpracy z władzami Białorusi

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński wystosował w piątek wraz ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Łotwy, Austrii i Estonii list do organizacji międzynarodowych i pozarządowych, w którym zaapelowano o „podjęcie współpracy” z białoruskimi władzami w celu zorganizowania pomocy dla osób, dla których przyjazd na terytorium krajów UE został „zorganizowany przez białoruskie władze”.

List zaadresowano do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Lekarzy Bez Granic. Jego kopię otrzymała również odpowiadająca za sprawy wewnętrzne komisarz Unii Europejskiej Ylva Johansson.

„W celu uniknięcia tragedii i zapobieżenia kryzysowi humanitarnemu na terytorium Białorusi wzywamy Państwa do podjęcia współpracy z władzami białoruskimi i innymi zainteresowanymi stronami w celu zorganizowania pomocy humanitarnej i medycznej dla osób, których przyjazd na terytorium tego kraju został zorganizowany przez białoruskie władze” – apelują ministrowie.

W liście podkreślono, że kryzys na wschodnich granicach UE jest „sztucznie kreowany przez białoruski reżim w celu wywarcia politycznej presji na UE i jej państwa członkowskie”. „W ostatnich miesiącach władze białoruskie zachęcały obywateli państw trzecich do przyjazdu na Białoruś, wydawały im wizy turystyczne, sprowadzały ich w pobliże granicy Białorusi z Unią Europejską i zmuszały ich do nielegalnego przekraczania granicy i przechodzenia na terytorium Łotwy, Litwy i Polski” – przypominają europejscy ministrowie.

„Musimy wspólnie pomóc oszukanym”

To instrumentalizacja migracji i wykorzystywanie ludzi do celów politycznych, które potępiamy – zaznaczają autorzy listu. Zwracają także uwagę na to, że nadchodzący sezon zimowy i związane z nim pogarszające się warunki pogodowe stwarzają „wysokie ryzyko dla osób odbywających te niebezpieczne podróże”. Zapewniają, że „tam, gdzie to możliwe, Łotwa, Litwa i Polska dostarczają na swoich terytoriach natychmiastową pomoc humanitarną i medyczną potrzebującym jej osobom”.

„Konieczne jest, aby organizacje międzynarodowe i pozarządowe pomogły migrantom w powrocie do ich krajów pochodzenia, udzieliły im niezbędnego wsparcia i podjęły aktywne działania w celu zapobieżenia napływowi nielegalnej migracji na wschodnią granicę UE” – piszą dalej ministrowie. Wzywają do „aktywnego udziału w dostarczaniu obiektywnych i prawdziwych informacji zarówno na Białorusi, jak i w krajach pochodzenia migrantów”.

„Musimy wspólnie pomóc oszukanym i wprowadzonym w błąd ludziom, którzy niestety są wykorzystywani jako broń w wojnie hybrydowej, nie wiedząc nawet, że stali się jej elementem” – podsumowują autorzy listu.

Oprócz Kamińskiego, pod pismem podpisały się minister spraw wewnętrznych Litwy Agne Bilotaite i Łotwy – Marija Golubeva oraz szefowie MSW Estonii – Kristian Jaani i Austrii – Karl Nehammer.

Leave a Reply