Wyciekły tajne dokumenty! Agresywna polityka Pfizera na prawodawstwo rządów państw! [VIDEO]

Ekspert ds. bezpieczeństwa ujawnia przerażające umowy rządów z firmą Pfizer. "Państwo musi bronić firmę Pfizer i zgadza się ją uchronić przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, rozliczeniami, karami, grzywnami, kosztami i wydatkami …”. Były vice prezes Pfizera: "Nic nie wskazuje na to, że są fałszywe".

Wyciekły tajne dokumenty! Agresywna polityka Pfizera na prawodawstwo rządów państw! [VIDEO]

Ekspert ds. bezpieczeństwa ujawnia przerażające umowy rządów z firmą Pfizer. „Państwo musi bronić firmę Pfizer i zgadza się ją uchronić przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, rozliczeniami, karami, grzywnami, kosztami i wydatkami …”. Były vice prezes Pfizera: „Nic nie wskazuje na to, że są fałszywe”.

Ehden Biber obnażył prawdę o firmie Pfizer. Zajmujący się bezpieczeństwem informacji ekspert, przekazał bardzo niepokojące wieści. Jego zdaniem, firma Pfizer miała podpisać z każdym rządem szczegółowy i niepokojący dokument.

Jeśli to konieczne, firma Pfizer miała wymuszać zmianę prawa w poszczególnych krajach, dyktując katastrofalne dla nich warunki.

Rasa panów – Pentagon będzie monitorował Twoją krew, wszczepiając chip [VIDEO]

Pierwszy taki dokument pojawił się niedawno w przestrzeni publicznej dzięki albańskiej gazecie Gogo.al.

52 stronicowy dokument, który Pfizer miał podpisać z rządem Albanii / Źródło:AFLDS
52 stronicowy dokument, który Pfizer miał podpisać z rządem Albanii / Źródło:AFLDS

Biber był w stanie zlokalizować podpisany cyfrowo kontrakt z Brazylią i co najmniej kolejne dwa: jeden z Komisją Europejską, a drugi z Republiką Dominikany.

Amerykańskie stowarzyszenie Frontline Doctors (AFLDS) poinformowało, że firma Pfizer podpisując rzekome umowy z każdym państwem, mogła dopuścić się była łamania prawa.

Dokument, który Pfizer podpisał z rządem Brazylii / Źródło: AFLDS
Dokument, który Pfizer podpisał z rządem Brazylii / Źródło: AFLDS

Dyrektor naukowy AFLDS, dr Michael Yeadon, który był badaczem naukowym i wiceprezesem giganta farmaceutycznego, Pfizer’a właśnie, po zapoznaniu się z albańskim kontraktem ocenił, że „wygląda autentycznie”.

– Znam podstawową strukturę tych umów i niczego nie brakuje. Nic nie wskazuje na to, że są fałszywe – powiedział.

Dr Yeadon zwrócił uwagę na to, co uznał za „najbardziej szokujące”, powołując się na klauzulę, która stanowi, że „jeśli w twoim kraju istnieją jakiekolwiek przepisy lub regulacje, zgodnie z którymi firma Pfizer może być ścigana, zgadzasz się ZMIENIĆ PRAWO LUB PRZEPISY”.

We wpisie na Twitterze, którego pozostałe wątki zostały usunięte, Biber wyjaśnił znaczenie ujawnionych umów: – Ponieważ koszt opracowania umów jest bardzo wysoki i czasochłonny (cykle przeglądu prawnego), Pfizer, jak wszystkie korporacje, opracował znormalizowany szablon umowy i korzystał z tych umów ze stosunkowo niewielkimi zmianami w różnych krajach.

– Te umowy są poufne, ale na szczęście jeden kraj nie zabezpieczył wystarczająco dobrze dokumentu umowy, więc udało mi się zdobyć kopię.

– Jak zaraz zobaczysz, istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych kontraktów.

Dane Poufne / Źródło: AFLDS– Po pierwsze – kontynuuje Biber – porozmawiajmy o produkcie: umowa obejmuje nie tylko produkcję szczepionek COVID-19 i jego mutacje, ale także „każde urządzenia, technologię lub produkt używany do podawania lub poprawy zastosowania lub działania takiej szczepionki”.

Szczepionki / Źródło: AFLD
Źródło:AFLDS

– Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego Iwermektina została zamilczona, to dlatego, że umowa, którą kraje mają z Pfizerem, nie pozwala na jej użycie.

Stanowi ona, że nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona.

„Autoryzacja danego leku nie może zmienić obecnej sytuacji” / Źródło: AFLD
„Autoryzacja danego leku nie może zmienić obecnej sytuacji” / Źródło: AFLDS

Zdaniem Bibera, dokument mówi, że firma Pfizer nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dawek zgodnie z przewidywanymi datami dostawy… ani że takie niedostarczenie nie daje Nabywcy żadnego prawa do anulowania zamówień na jakiekolwiek ilości Produktu”.

Zrzeczenie się odpowiedzialności w przypadku niepowodzeń dostaw produktu / Źródło: AFLD
Zrzeczenie się odpowiedzialności w przypadku niepowodzeń dostaw produktu / Źródło: AFLDS

 

„‚Pfizer podejmie decyzję o koniecznych korektach liczby zamówionych dawek i harmonogramu dostaw należnych Kupującemu… w oparciu o zasady, które zostaną określone przez Pfizer… Uznaje się, że Kupujący wyraża zgodę na każdą zmianę”.

Tylko Pfizer decyduje o zmianach, a kupujący musi wyrazić na wszystko zgodę / Źródło: AFLD
Tylko Pfizer decyduje o zmianach, a kupujący musi wyrazić na wszystko zgodę / Źródło: AFLD

W dokumencie również czytamy: „Nabywca niniejszym zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych, które mogą mu przysługiwać zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub w inny sposób, wynikających lub związanych z:… jakimkolwiek niedostarczeniem przez firmę Pfizer zamówionych dawek zgodnie z Harmonogramem dostaw”.

Indie, czyli ciemna strona Billa Gatesa: Big Pharma wykorzystała dzieci bez zgody rodziców! Media milczały

Zastrzeżenie o braku odpowiedzialności / Źródło: AFLDS
Zastrzeżenie o braku odpowiedzialności / Źródło: AFLDS

„Po raz kolejny:„ W żadnym wypadku firma Pfizer nie będzie podlegać żadnym karom za opóźnienia w dostawie ani nie będzie za nie odpowiadać”.

Brak odpowiedzialności za spóźnione przesyłki
Źródło:AFLDS

„Nie możesz zwrócić produktu, bez względu na okoliczności: Pfizer w żadnym wypadku nie przyjmie zwrotu Produktu (ani żadnej szczepionki) …żadne zwroty Produktu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach”.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

– A teraz Wielka Tajemnica – dodaje Biber: 12 USD za dawkę za około 250 000 jednostek. Zabawne, że jest to cena za niewielką ilość dawek, gdy Pfizer pobierał 19,50 USD za dawkę – mówi.

„Amerykańscy podatnicy zostali oszukani przez Pfizera, prawdopodobnie tak, jak Izrael.”

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Jeśli chodzi o płatności, kraj nie ma prawa„ do wstrzymania, potrącenia, odzyskania lub obciążenia jakichkolwiek kwot należnych firmie Pfizer, na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób, na poczet jakiejkolwiek innej kwoty należnej wobec firmy Pfizer lub Podmiot stowarzyszony firmę Pfizer.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Uszkodzone towary: JEDYNYM SPOSOBEM na odzyskanie produktu jest udowodnienie błędu cGMP.

– Dla jasności, Nabywca nie jest uprawniony do odrzucenia jakiegokolwiek Produktu na podstawie reklamacji serwisowych, chyba że Produkt nie jest w istotny sposób zgodny ze Specyfikacjami lub cGMP.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Ta umowa jest ponad wszelkim lokalnym prawem stanowym”.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Długoterminowe skutki i skuteczność: „Nabywca potwierdza… długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

– Wypowiedzenie z przyczyn: istnieją klauzule dotyczące możliwości wypowiedzenia, ale w rzeczywistości, jak widzieliście do tej pory, nabywca nie ma prawie niczego, co można uznać za istotne naruszenie, podczas gdy firma Pfizer może z łatwością to zrobić, jeśli nie otrzyma swoich pieniędzy lub jeśli tak uważają.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Musisz zapłacić firmie Pfizer za zamówione dawki, bez względu na to, ile wykorzystałeś, niezależnie od tego, czy firma Pfizer uzyskała aprobatę (było to zatwierdzenie przez UE) lub czy dostarczyła zamówione dawki zgodnie z szacowanymi datami dostawy określonymi w niniejszym dokumencie.

WAŻNE! FDA przypadkowo wyświetliło slajdy z listą skutków ubocznych. Miałeś tego nie zobaczyć! [VIDEO]

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Nabywca niniejszym zgadza się zabezpieczyć, OBRONIĆ I ZACHOWAĆ NIESZKODLIWOŚĆ Pfizer, BioNTech (i) ich Podmiotów Stowarzyszonych… z wszelkich pozwów, roszczeń, pozwów, żądań, strat, szkód, zobowiązań, rozliczeń, kar, grzywien, kosztów i wydatków …”

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Państwo musi bronić firmy Pfizer: „(Pfizer) powiadomi Nabywcę o stratach, za które domaga się odszkodowania… Po takim powiadomieniu Nabywca niezwłocznie przejmie prowadzenie i kontrolę obrony takich Roszczeń objętych rekompensatą w imieniu (Pfizer)”.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Jednakże Pfizer ma prawo przejąć kontrolę nad taką obroną… a Nabywca pokryje wszelkie Straty, w tym między innymi uzasadnione honoraria adwokackie i inne poniesione wydatki’.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Pfizer upewnia się, że kraj zapłaci za wszystko: „Koszty i wydatki, w tym… opłaty i wydatki na adwokata, poniesione przez osoby zwolnione z odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu odszkodowania, będą zwracane co kwartał przez Nabywcę”:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

Odpowiedzialność: „Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje ani nie stanowi ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt w celu pokrycia roszczeń osób trzecich/pacjentów, a takie ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku odszkodowawczego Nabywcy określonego w niniejszej Umowie”.

Pfizer celowo pominął rutynowe testy, by przepchnąć szczepionkę? 3 Faza zmienia datę ukończenia!

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Nie ma ograniczeń co do odpowiedzialności kraju w przypadku 'odszkodowania udzielonego przez niego zgodnie z sekcją 8 (Odszkodowanie)’ lub jeśli Nabywca nie zapłacił firmie Pfizer:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Nabywca zrzeka się wszelkich praw do immunitetu, rezygnuje z wszelkich przepisów, które mogą ograniczać obowiązek wypłaty odszkodowania firmie Pfizer. Komentarz: Sąd w Nowym Jorku ma możliwość zatrzymania międzynarodowych aktywów danego kraju, jeżeli kraj ten nie spełnił umowy.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Warunek dostawy: Nabywca musi zapewnić firmie Pfizer ochronę przed odpowiedzialnością za roszczenia i wszelkie Straty, musi wdrożyć ją zgodnie z wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi, a wystarczalność takich wysiłków będzie leżeć w wyłącznym uznaniu firmy Pfizer.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Poufność, część 1: ‘Każdy odbiorca będzie chronić poufny i zastrzeżony charakter Informacji poufnych Strony Ujawniającej z co najmniej taką samą starannością, z jaką posiada własne informacje poufne lub zastrzeżone tego rodzaju’:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

UK: Naukowcy z The Lancet biją na alarm! Skuteczność szczepionek COVID-19 na poziomie 95% to największe kłamstwo w historii!

„Poufność, część 2: „Odbiorca ujawni Informacje Poufne tylko takim ze swoich Przedstawicieli, którzy muszą znać takie Informacje Poufne w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Poufność, część 3: Umowę należy zachować w tajemnicy przez 10 lat. Dlaczego 30 lat w Izraelu?

„Postanowienia niniejszego paragrafu 10 (Informacje poufne) pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy przez okres dziesięciu (10) lat”:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Arbitraż i prawo właściwe: Arbitraż musi odbywać się w Nowym Jorku, zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, któremu podlega prawo stanu Nowy Jork, USA:

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

„Jeżeli określone ministerstwo zostało przydzielone do zabezpieczenia umowy, musi kontynuować to: „…próba cesji praw lub delegacji lub podwykonawstwa obowiązków bez wymaganej uprzedniej pisemnej zgody innych Stron jest nieważna i nieskuteczna”.

Źródło:AFLDS
Źródło:AFLDS

Zobacz wideo wywiad:

 

Podoba Ci się, co robi Paradyzja.com? 
Pomóż nam dotrzeć do innych:
Skomentuj / Udostępnij
Polub / Subskrybuj
Dziękujemy

2 KOMENTARZE

Leave a Reply