Aborcja napędza szczepienia. Pfeizer, J&J i Moderna używają płodów zamordowanych dzieci w produkcji szczepionki COVID-19

Prawnicy ICAN zażądali od Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Michigan, powołując się na obowiązujące prawo, kopii dokumentów, na podstawie których osoby otrzymujące szczepionkę COVID-19 uzyskują informacje dotyczące wykorzystania tkanek lub komórek płodowych przy opracowywaniu tych szczepionek.

Aborcja napędza szczepienia. Prawnicy ICAN zażądali od Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Michigan, powołując się na obowiązujące prawo, kopii dokumentów, na podstawie których osoby otrzymujące szczepionkę COVID-19 uzyskują  informacje dotyczące wykorzystania tkanek lub komórek płodowych przy opracowywaniu tych szczepionek.

Nowo uchwalone prawo stanu Michigan wymaga, aby: „Odbiorca szczepionki COVID-19… otrzymał informacje o tym, czy i w jaki sposób przy opracowywaniu szczepionki wykorzystano tkanki płodowe po aborcji lub jakie linie pozyskiwania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych”.

WAŻNE! Pfizer, Moderna, J&J i AstraZeneca ukończą eksperymenty nie dalej, jak do 2023! Podpiszesz vax’listę, vax’dojczu?

 

ICAN wysłał list do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Michigan w dniu 4 maja 2021 r., prosząc o kopię dokumentu (-ów), na podstawie których uzyskują te informacje osoby otrzymujące szczepionkę przeciwko COVID-19.

Opracowanie każdej z trzech obecnie stosowanych na rynku szczepionek COVID-19 dotyczyło abortowanych tkanek płodowych lub linii pozyskiwania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych:

WAŻNE! Metaanaliza 65 badań naukowych ujawnia, że maseczki poważnie szkodzą naszemu zdrowiu!

 

Johnson & Johnson / Janssen: Hodowle komórek płodu są wykorzystywane do wytwarzania szczepionki J&J COVID-19, a ostateczny jej skład zawiera resztkowe ilości białek płodowych komórek żywiciela (≤0,15 mcg) i / lub DNA komórek macierzystych (≤ 3 ng).

Pfizer / BioNTech: Linia komórkowa związana z aborcją HEK-293 została wykorzystana w badaniach związanych z opracowaniem szczepionki Pfizer COVID-19.

Moderna / NIAID: linie komórkowe z abortowanych płodów zostały wykorzystane zarówno do opracowania, jak i do testowania szczepionki Moderna na COVID-19.

WAŻNE! Wiarygodny związek pomiędzy eksperymentalnymi szczepionkami mRNA, a zabójczymi chorobami mózgu!

 

2 KOMENTARZE

Leave a Reply