Ważne! Powstrzymaj wielkie zmiany w Europie. 7 czerwca PE ma głosować. Aborcja definiowana jako „prawo człowieka”?

Cywilizacja śmierci nadchodzi! Raport Matic postuluje zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, aborcję i antykoncepcję dla dziewczynek „bez względu na wiek” oraz bez zgody rodziców, czy indoktrynację ideologią LGTB w szkołach podstawowych bez informowania lub wymagania zgody rodziców!

Ważne! Powstrzymaj wielkie zmiany w Europie. 7 czerwca PE ma głosować. Aborcja definiowana jako „prawo człowieka”?

Cywilizacja śmierci nadchodzi! Raport Matic postuluje zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, aborcję i antykoncepcję dla dziewczynek „bez względu na wiek” oraz bez zgody rodziców, czy indoktrynację ideologią LGTB w szkołach podstawowych bez informowania lub wymagania zgody rodziców! Już 7 czerwca ma odbyć się głosowanie.

Jak podaje CitizenGo.org, już 7 czerwca Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie, po którym kształt Unii Europejskiej może zmienić się nie do poznania.

Urzędnicy z Brukseli pod postacią głosowania w sprawie wolności, miłości i niepokoju o zdrowie kobiet, będą mieli szansę zakończyć marsz przez instytucje, nadając prawa i obowiązki nowemu wspaniałemu światu.

Raport, o którym mowa, to 39 stronicowy dokument zapowiadający największe zmiany obyczajowe na starym kontynencie. Jego oficjalny tytuł to „Sytuacja i prawa seksualne i reprodukcyjne w UE z perspektywy zdrowia kobiet”. Zdaniem CitizenGo.org, 7 czerwca mamy się dowiedzieć, czy przeforsowane zostaną komunistyczne wytyczne raportu.

Najpoważniejszym aspektem raportu jest to, że uznaje on aborcję za „prawo człowieka” i opowiada się za aborcją bez żadnych ograniczeń.

CitizenGo.org ostrzega, że raport „wzywa do usunięcia barier” w dostępie do aborcji, takich jak „okresy oczekiwania”, „odmowa opieki medycznej w oparciu o osobiste przekonania”, „poradnictwo” lub „zezwolenie osoby trzeciej”.

Co więcej, aborcja – podobnie jak opieka zdrowotna – jest kwestią wyłącznej jurysdykcji państw członkowskich i Unia Europejska nie ma nad nią wyższości.

Ambasada USA wywiesza tęczową “flagę” LGBT, w odpowiedzi Korwin-Mikke wywiesza flagę Dixie [VIDEO]

Przyjęcie Matic Report oznaczałoby nie tylko rażącą ingerencję w suwerenność państw członkowskich, ale także narzucenie bez żadnych ograniczeń polityki aborcji na żądanie.

Na przykład niedawny polski zakaz aborcji eugenicznej zostałby wstrzymany, gdyby aborcja była uważana za prawo człowieka.

Aborcja nie jest jedyną kontrowersyjną kwestią w tym kontrowersyjnym raporcie. Oto podsumowanie najważniejszych informacji:

  • Raport Matic postuluje zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego. Celem Matic Report jest uniemożliwienie lekarzom pro-life sprzeciwiania się zabijaniu człowieka przez aborcję. Według raportu odmowa aborcji przez lekarza byłaby „traktowana jako odmowa opieki medycznej”. Więc gdyby lekarz powiedział NIE aborcji, oznaczałoby to koniec jego kariery;
  • Aborcja i antykoncepcja dla dziewczynek „bez względu na wiek” bez zgody rodziców;
  • Indoktrynacja LGTB w szkołach podstawowej bez informowania lub wymagania zgody rodziców;
  • Nieodwracalne, tak zwane operacje „zmiany płci”, w tym dla nieletnich, wszystkie opłacane przez publiczne systemy opieki zdrowotnej;
  • Ingerencja w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania ich krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub ich krajowych wyborów w zakresie polityki zdrowotnej.
Źródło: Parlament Europejski
Źródło: Parlament Europejski

By przeciwdziałać tęczowej indoktrynacji, wypełnij >petycję<

Treść petycji do europosłów, których zamiarem jest zmienienie Europy na zawsze, głosi:

„Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

Z niepokojem piszę do Państwa po zapoznaniu się ze szczegółami Raportu Matic, który będzie omawiany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2021 roku.

Sprawozdanie narusza wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub krajowych wyborów w zakresie polityki zdrowotnej, jak określono w art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) .

Agresywna promocja ideologii LGBT w bajkach dla dzieci [VIDEO]

Pomija prawo do sprzeciwu sumienia, wbrew m.in. Rezolucji 1763 (2010) – Prawo do sprzeciwu sumienia w legalnej opiece medycznej, przyjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Próbuje również wprowadzić uznanie „prawa do aborcji”, chociaż takie prawo nie istnieje, ani nie można go wywieść z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Wręcz przeciwnie, od konferencji w Kairze w 1994 r. państwa zobowiązały się „ograniczyć uciekanie się do aborcji” i „podjąć odpowiednie kroki, aby pomóc kobietom uniknąć aborcji”.

A co najważniejsze, każda aborcja kończy niewinne ludzkie życie.

Dlatego proszę o głosowanie NIE dla sprawozdania, które nie ma podstawy prawnej i poważnie szkodzi prawom podstawowym zapisanym w Karcie UE.”

Opisywaliśmy niedawno matryce Światowej Organziacji Zdrowia, w całości napisanych również w języku polskim, w których przeczytać możemy na przykład, że dzieci w wieku 0-4 zachęcane będą do „zabawy w lekarza”, rozwijana w nich będzie ciekawości względem ciała swojego, ale i ciała obcej osoby. Tęczowa propaganda od wczesnych lat szkolnych wykorzystuje niewinność dziecka, nakierowując je na pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia seksualnego.

Szkoła, w której dziecko spędza 6 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, ma przekazać informację o różnorodności zachowań seksualnych młodych osób, a dziecko ma się nauczyć w wieku 9-12 lat odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Zadaniem nauczyciela obcującego z dzieckiem jest pomoc w rozwijaniu akceptacji różnych sposobów wyrażania seksualności, tj., pocałunki, dotyk, czy pieszczoty.

Bez względu na to, czy 7 czerwca kolorowa pętla zaciśnie się na cywilizacji łacińskiej, czy nie, warto reagować. Cywilizacja śmierci chce triumfować. Nie pozwólmy na to!

UK: Tęczowa indoktrynacja w szkole podstawowej. “Jezus jest bi i niebinarny”. Nauczyciele wdrażają marksistowską matrycę WHO? [VIDEO]

 

Leave a Reply