Bigfarma idzie po 5-latki pomimo słabej skuteczności produktu firmy Pfizer! Badania z Kataru i Izraela mocnym dowodem

Pomimo tych badań firma Pfizer ogłosiła 7 października, że ​​zwróciła się do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie produktu na koronawirusa do stosowania u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Bigfarma idzie po 5-latki pomimo słabej skuteczności produktu firmy Pfizer! Badania z Kataru i Izraela mocnym dowodem

Będą podawali go 5-ciolatkom! Dwa różne badania wykazały, że poziomy przeciwciał zmniejszają się w ciągu kilku miesięcy po otrzymaniu szczepionki Pfizer z koronawirusem Wuhan (COVID-19) i że wskaźniki infekcji są znacznie wyższe wśród zaszczepionych osób.

Pomimo tych badań firma Pfizer ogłosiła 7 października, że ​​zwróciła się do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie produktu na koronawirusa do stosowania u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Ich odkrycia pokazują, że poziomy przeciwciał gwałtownie spadły po dwóch dawkach szczepionki Pfizer, szczególnie wśród mężczyzn, osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych oraz osób z immunosupresją.

WAŻNE! Dokument FDA mówi: Nie posiadaliśmy wyizolowanego wirusa SARS-COV-2 w momencie tworzenia i badania testów PCR!

Badanie w Izraelu pokazuje, że odporność słabnie dwa miesiące po szczepieniu

Naukowcy przeanalizowali dane od 4800 pracowników służby zdrowia w prospektywnym badaniu podłużnym w Izraelu.

Badali przeciwciała uczestników w okresie początkowym, definiowanym jako od czterech do 17 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki, a następnie co cztery tygodnie przez okres sześciu miesięcy.

Najwyższe miana po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki obserwowano w dniach od czwartego do trzydziestego, określanych jako okres szczytowy.

Miano odnosi się do pomiaru ilości lub stężenia substancji w roztworze, np. ilości przeciwciał we krwi.

Ale ponieważ naukowcy nie są w stanie przeprowadzić testów przeciwciał neutralizujących u wszystkich ochotników, wybierają podgrupę o wyższym odsetku osób z interesującymi czynnikami ryzyka, takimi jak wiek 65 lat lub starszy i współistniejące schorzenia.

Odkryli, że poziomy przeciwciał neutralizujących, pierwszej linii obrony układu odpornościowego przed infekcją, są powiązane z ochroną przed infekcją. Ale w tym badaniu naukowcy przeanalizowali tylko poziomy przeciwciał.

Ponadto zespół badawczy obserwował co miesiąc znaczne obniżenie poziomu immunoglobulin (IgG) wraz z wyraźnym spadkiem miana przeciwciał neutralizujących.

W wielu badaniach dotyczących różnych szczepionek, takich jak te przeciwko odrze, śwince i różyczce, każdego roku obserwuje się niewielki spadek poziomu przeciwciał neutralizujących o 5-10 procent.

Naukowcy doszli do wniosku, że istnieje „znaczący i szybki spadek odpowiedzi humoralnej” na szczepionkę Pfizer kilka miesięcy po zaszczepieniu.

Badanie w Katarze pokazuje, że skuteczność szczepionki Pfizer „spada stopniowo”

W drugim badaniu z Kataru przeanalizowano rzeczywiste infekcje wśród populacji kraju, która miała wysoki wskaźnik zaszczepienia szczepionką SARS-COV-2 firmy Pfizer.

Dane wykazały, że szacowana skuteczność przeciwko zakażeniu koronawirusem była nieznaczna przez pierwsze dwa tygodnie po podaniu pierwszej dawki produktu Pfizer.

Skuteczność wynosiła do 36,8% w trzecim tygodniu po otrzymaniu pierwszej dawki, osiągając szczyt na poziomie 77,5% w pierwszym miesiącu po otrzymaniu drugiej dawki.

Pfizer często twierdził, że jego własne dane dotyczące skuteczności wykazały 95-procentową skuteczność przeciwko koronawirusowi podczas badań klinicznych, co nie miało miejsca w badaniu w Katarze.

UK: Naukowcy z The Lancet biją na alarm! Skuteczność szczepionek COVID-19 na poziomie 95% to największe kłamstwo w historii!

Naukowcy twierdzą, że jego skuteczność spadała stopniowo, począwszy od pierwszego miesiąca po otrzymaniu drugiej dawki.

Skuteczność następnie przyspieszyła po czwartym miesiącu i osiągnęła niski poziom szacowany na 20 procent w miesiącach od piątego do siódmego po otrzymaniu drugiej dawki.

„Ochrona przed infekcją indukowana przez BNT162b2 narasta szybko po pierwszej dawce, osiąga szczyt w pierwszym miesiącu po drugiej dawce, a następnie stopniowo zanika w kolejnych miesiącach. Ubytek wydaje się przyspieszać po czwartym miesiącu, by w kolejnych miesiącach osiągnąć niski poziom około 20 [procent]” – piszą Laith Abu-Raddad z Weill Cornell Medicine-Qatar i współpracownicy, autorzy badania z Kataru.

W badaniu, które zakończyło się 5 września, naukowcy odnotowali łącznie 8203 przełomowe zakażenia SARS-COV-2 firmy Pfizer wśród 947 035 ochotników, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki. Istnieje również 10 543 przełomowych infekcji zarejestrowanych u 907 763 uczestników, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki.

Odsetek wszystkich dziennych zakażeń przełomowych zarówno od firmy Pfizer, jak i Moderna osiągnął 36,4 procent 5 września, przy czym 77,2 procent zakażeń przełomowych było związanych ze szczepionką firmy Pfizer.

Badanie finansowane przez firmę Pfizer ujawnia spadek skuteczności szczepionki po sześciu miesiącach

W oddzielnym badaniu finansowanym przez firmę Pfizer, opublikowanym w czasopiśmie The Lancet, naukowcy odkryli, że skuteczność szczepionki Pfizer spadła poniżej 50 procent sześć miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki.

Na potrzeby badania naukowcy przeanalizowali 3,4 miliona elektronicznych zapisów z systemu opieki zdrowotnej Kaiser Permanente Southern California (KPSC) dla pacjentów w wieku 12 lat i starszych. Pacjenci byli monitorowani od grudnia 2020 do sierpnia 2021.

Wyniki wykazały, że szczepionka firmy Pfizer była w 88 procentach skuteczna w pierwszym miesiącu po pełnym szczepieniu. Jednak skuteczność spadła do 47 procent po mniej więcej sześciu miesiącach.

Firma Pfizer ubiega się o zezwolenie na awaryjne zastosowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi u dzieci w wieku od 5 do 11 lat

7 października firma Pfizer poprosiła FDA o zatwierdzenie szczepionki COVID-19 do użytku w nagłych wypadkach u małych dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Komitet doradczy FDA ma spotkać się 26 października w celu omówienia szczepionki dla dzieci.

Urzędnicy FDA wyjaśniają, że agencja może zezwolić na szczepionkę dla tak młodych dzieci w ciągu kilku tygodni po przesłaniu danych o szczepionkach.

Firma Pfizer przedstawiła wstępne dane FDA we wrześniu ubiegłego roku dotyczące schematu dwóch 10-mikrogramowych dawek dla dzieci, co stanowi jedną trzecią dawki podawanej starszym pacjentom.

Komunikat prasowy firmy Pfizer nie wskazuje, że szczepionka sprawia, że ​​dzieci pozostają zdrowe. Przyznaje również, że szczepionka ma skutki uboczne podobne do obserwowanych u uczestników w wieku od 16 do 25 lat, takie jak silne bóle głowy, zmęczenie i gorączka.

Fenomenalne odkrycie naukowców z Finlandii: Naturalna odporność SARS-COV2 silniejsza i nieporównywalnie trwalsza niż szcze****ki! [BADANIE 2021]

Leave a Reply